Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2020-08-19 12:30:57 / София

Accounting and Reporting Process Specialist

Описание на длъжността

Position Purpose & Summary

Considered an experienced professional in the financial services operations space. Uses comprehensive and thorough knowledge, under some oversight, to conduct moderately complex operations activities across a subset of complex processes. Responsible for executing operational activities for several businesses or functions in the region. This includes: operational processes & procedures / compliance, customer / client interaction & business partnership, financial products and services and systems & data management

*The internal name of the role is RTR Process Specialist.

Accountabilities:

• Lead various RTR activities and process;
• Responsible for reconciling and reviewing control and current accounts including Balance Sheet Reconciliations, consolidation of RTR data & Reporting activities;
• May lead process improvements efforts in RTR processes;
• Applies a comprehensive understanding of operational practices, procedures and internal controls to identify areas of improvement across a BU or function;
• Stays abreast of standard industry best practices related to operational capabilities, and provides suggestions to more senior team members and mangers to ensure they are appropriately assimilated into improvement initiatives;
• Provides comprehensive insight to supervisors and individuals regarding the interpretation and delivery of processes;
• Measure and tracks compliance to internal and external operational standards and regulations related to a BU or function;
• May train new hires and/or teams on process changes and communicating the continuous improvement process;
• Creates, endorses and delivers assets and monitors positions with moderate risk;
• Develops and maintains established relationship with customers, clients, and other business partners which include but are not limited to bank, corporate insurance companies’ regulatory bodies, clearing agent, brokers Bus, tax, legal, trading, and accounting;
• Responsible for understanding and navigating through moderately complex information associated with financial products or services which includes but is not limited to transaction specifics data integrity documentation, settlement processes as well as the attributes of relevant market and geography;
• Participate in Special projects to drive efficiency, in GPO Initiatives and Global Projects as an SME (Subject Matter Expert).

Изисквания за длъжността

Required Qualifications:

• Undergraduate degree in Business, Accounting or Finance;
• Minimum 5 years of experience in accounting/finance operation with good expertise in the RTR domain with its related processes;
• Capable of working independently with multiple projects and groups at the same time with minimum supervision;
• General knowledge of the accounting cycle and deep understanding of the financial functions;
• Proficiency in Microsoft Office applications (advanced knowledge of Excel preferred);
• Proficiency in English;
• Experience working across countries and cultures;
• Project management experience;
• Demonstrated strong analytical, problem-solving skills, and decision-making skills.

Preferred Qualifications:

• Knowledge of JD Edwards General Ledger;
• Experience working in a Shared Service Center;
• Lean Six Sigma background;
• Knowledge of SAP;
• Demonstrated understanding and commitment to internal controls;
• Strong knowledge of IFRS, US GAAP;
• Motivated by continuous improvement.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Мултиспорт карта

Топ компании

Още компании