Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

Kaufland Bulgaria

София

Анализатор CRM

Описание на длъжността

Твоите задачи:

 • Поддържане на връзка с международния ни аналитичен екип и разработване съвместно с тях аналитични модели
 • Дефиниране на сегменти и селектиране на целеви групи за различни типове директни маркетинг кампании
 • Организиране на дейността по регулярното проследяване и анализ на развитието на програмите ни за лоялност и отчитане на успеваемостта на различни кампании
 • Иницииране и осъществяване на ad-hoc анализи
 • Обменяне опит с останалите държави от групата във връзка с идентифицирането на иновативни и ефективни практики

Изисквания за длъжността

Твоят профил:

 • Минимум 2 години опит в сферата на подобна позиция, а предишен опит в FMCG сектора ще считаме за предимство
 • Аналитичнo мислене и познание в областта на статистиката и анализа на данни
 • Много добро владеене на SQL, опит с някои от следните програмни езици R, Python
 • Много добро владеене на английски и/или немски език писмено и говоримо
 • Умения за интерпретации и презентиране на анализи

 

Нашето предложение:

 • Атрактивно трудово възнаграждение, постоянен трудов договор и 21 дни платен годишен отпуск
 • Индивидуални възможности за развитие чрез разнообразни допълнителни курсове и обучения
 • Стандартно работно време
 • Атрактивен социален пакет от придобивки – ежемесечни ваучери за храна на стойност от 200 лв., допълнително здравно застраховане, спортна карта, коледен бонус, подаръчни пакети за Коледа, раждане на дете и ученик в семейството, участие в различни фирмени инициативи и събития и възможност за до 3 месеца неплатен творчески отпуск след навършване на 5 години в компанията

Топ компании

Още компании