News

< Back
28.04.2023

Становище на Асоциация на индустриалния капитал в България по проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.