News

< Back
20.04.2023

Георги Първанов: Личностните качества са все по-търсени от работодателите

Георги Първанов: Личностните качества са все по-търсени от работодателите