News

< Back
01.05.2023

АИКБ обсъди с министъра на туризма предложения за улесняването на достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни, актуалните теми в туризма и кадровата политика в сектора

АИКБ обсъди с министъра на туризма предложения за улесняването на достъпа до пазара на труда на граждани от трети страни, актуалните теми в туризма и кадровата политика в сектора