Who wants you

Bulatsa

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) притежава свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и изпълнява държавни функции по предоставяне на аеронавигационни услуги в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване, ратифицираните международни договори в областта на гражданското въздухоплаване, по които Република България е страна и приложимите регламенти на Европейския съюз. Много често може да срещнете и под името BULATSA – Bulgarian Traffic authority  - това е международното название на компанията, която все повече се налага и на българският пазар.

BULATSA предлага възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания и работа с екип от високо мотивирани специалисти в култура на професионализъм и споделяне на знания при много добри условия на възнаграждение и допълнителни социални придобивки. 

Една от най-атрактивните професии в BULATSA е тази на Ръководител на полети. Професия ръководител полети изисква кандидатите да са под 30-годишна възраст, да са физически здрави и да владеят добре английски език. За прием се покриват два професионални теста, които се правят онлайн в Брюксел. Поради големия интерес на много млади хора  BULATSA организира ежегодни  кампании за подбор на кандидати. 

Малко повече за BULATSA:

Основният предмет на дейност на компанията е управлението на въздушното движение за постигане на безопасност, ефективност и редовност на полетите в обслужваното гражданско въздушно пространство.

Друга основна дейност е планиране, осигуряване, внедряване, експлоатация и поддържане на съоръжения, системи и оборудване за комуникационно, навигационно, обзорно, енергийно, метеорологично и аеронавигационно осигуряване на обслужваното въздушно движение и съпътстващата инфраструктура.

Останалите дейности на BULATSA са комуникационно обслужване, навигационно обслужване и обслужване по обзора; метеорологично обслужване; аеронавигационно информационно обслужване; информационно обслужване на дейностите по търсене и спасяване на въздухоплавателни средства; управление на системата за безопасност на въздушното движение в рамките на предоставената му компетентност; изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от международни договори в областта на управлението на въздушното движение, по които Република България е страна; събиране на такси за аеронавигационно обслужване по чл. 120, ал. 2 от ЗГВ.

Контакти: Държавно предприятие Ръководство на въздушното движение:

+359 700 10 543 

+359 2 980 0043 

atsainfo@bulatsa.com

Job offers