Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
Бул. Симеоновско шосе 67А, София
Отговорен работодател

Лев Инс е най-големият застраховател в България. Създадена през далечната 1996г. от български инвеститори и чуждестранни експерти с богат опит в сферата на сигурността, компанията и днес продължава динамичното си разрастване. От няколко години Лев Инс задава тенденциите и при кибер застрахователните продукти. Като изучава и прилага най-добрите световни практики и отчита спецификата на българския пазар, Лев Инс предлага на многобройните си клиенти традиционна и нестандартна застрахователна защита.

От една страна, компанията е вярна на философията си за активна корпоративна сигурност, и от друга, залага на смели иновативни подходи. Конкурентното предимство на Лев Инс е в изпреварващите действия.

От началото на 2018 г., с цел превенция и защита на своите клиенти, Лев Инс излезе на външни европейски пазари и въведе спешни телефони за съответните държави.

Нашите местни представители са високо квалифицирани и сътрудничат на клиентите ни от момента на възникване на застрахователно събитие до изплащане обезщетението на пострадалия. От тях може да получите както юридическа консултация, така и цялостно документално обслужване с местните институции.

С над 120 представителства в страната и чужбина, компанията е работодател на над 800  служители. Моделът, при който всеки служител е част от движението на компанията към нейните цели е основополагащ за Лев Инс. Затова и мотивацията на служителите е основен приоритет.

Всеки, който постъпва на работа при нас преминава през целенасочено обучение и се запознава обстойно с дейността и стратегията ни за развитие, а в замяна получава ценни знания и безгранични възможности. Ние стимулираме служителите си постоянно да обогатяват знанията и опита си и поощряваме новаторството и оригиналното мислене.

Не на последно място, Лев Инс е социално отговорна компания, която спонсорира организации като Българска Национална Федерация по Карате, БЧК и още много благотворителни каузи.