Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул. Цар Освободител №1
Отговорен работодател

Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина и е известен като „градът под Сините камъни” заради живописния скален масив Карандила. Античното му име е било Туида, а настоящото е свързано смислово със сливането на 3 реки – р. Асеновска, р. Селишка и р. Новоселска на територията на града.

Сливен отстои на 280 км източно от София, на 100 км от Бургас, на 130 км от границата с Република Гърция и на 130 км от границата с Република Турция. Намира се на железопътната линия № 3 и до него преминава магистрала „Тракия”, свързваща столицата с черноморския бряг.

Мястото на днешния град е обитавано от векове. Доказателство за това са следите, оставени от палеобалканското население, от тракийския и трако-римския период, от ранното Средновековие, в което се формира българската държава.

Сливен се издига като занаятчийско-търговски град, използвайки активно движещата сила на реките и благоприятния минерален състав на водите им за обработката на вълна. Най-развито е абаджийството, а второ по важност – тюфекчийството или производството на оръжия. През 1834 г. Добри Желязков - Фабрикаджията създава първата вълненотекстилна фабрика в България.

Икономическото замогване и отвореността към света създават предпоставки за развитие на буден дух у местното население. Този благоприятен климат прави Сливен един от центровете на българското Възраждане, родил много значими личности в близката ни история. Хаджи Димитър, Панайот Хитов, Георги Икономов, Добри Чинтулов и редица други радетели за освобождението на България са родени в този град, който днес е известен като “град на 100-те войводи”.

Сливен е индустриален град с традиции в текстила, машиностроенето и електрооборудването, но поради добре развитото земеделие в региона е силно представена и хранително-вкусовата промишленост: млекопреработвателната, консервната и винопроизводството. С отличното качество на прасковите в сливенския край е свързано наименованието „Долината на прасковите”.

В областта на туризма Сливен привлича посетители най-вече с местността “Карандила”, достъпът до която е или по 30 километра планински път, или със седалков лифт, предлагащ живописно изкачване за 18 минути сред скални масиви. Местността “Карандила” е разположена в Национален парк “Сините камъни”. Има отлични възможности за почивка, спорт и туризъм, атракции. Карандила е изходна точка за планински туризъм по добре маркирани планински еко пътеки.

Друг интересен обект е късноантичната и средновековна крепост Туида, древното укрепено селище, от което тръгва градът. С площ 4 декара, там могат да се видят останки от крепостното съоръжение, построено през II – IV век от новата ера, а така също да се разгледат експозиции от древния бит, демонстрации на обичаи и военни и ловни техники.

Сливен има Регионален исторически музей с богата колекция ценни артефакти и Национален музей на текстилната индустрия.

Община Сливен заема централната и югоизточната част на Област Сливен. С площта си от 1366,63 km2 е най-голямата сред 4-те общини на областта, което съставлява 38,56% от територията на областта и същевременно най-голямата по площ община в България.

Население на Община Сливен с 45 населени места: 125 хил.
Население на град Сливен: 92 хил.

Община Сливен се характеризира с разнообразен релеф – очертават се два района в релефно отношение: на север – полупланински и планински, а на юг – равнинен.

Средната надморска височина на Сливенското поле е 150 м. Най-високият връх на Сливенската планина е Българка (1181 м).