Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
гр. София, ул. Бизнес парк София 1, сграда 5, вх. 1, ап.3
Отговорен работодател

Нашият свят никога не е бил по-наситен с възможности и ние в Киндрил сме готови да ги грабнем. Ние съчетаваме манталитета на стартъп компания с отпечатъка на пазарен лидер. Ние сме млада организация,  но също така сме компания с годишни приходи от 19 млрд. долара, с 90 000 служители в целия свят и 4 600 клиенти, в това число 75 от Fortune 100.

Всеки ден ние проектираме, изграждаме, управляваме и модернизираме критично важни технологични системи, на които светът разчита. Ние сме отдадени на ефективността и подобрението на системите, които са в сърцето на дигиталната икономика и работим рамо до рамо с нашите партньори и клиенти, за да подсигурим, че всеки от тях ще постигне своята максимална дигитална производителност.

Киндрил е в сърцето на прогреса – посветен да помага на компаниите и хората да израстват и да стават по-силни. Нашите служители активно откриват и сътворятват. Ние провокираме себе си и другите да търсим по-доби решения, да стигнем по-далече и пренасяме тази енергия на своите клиенти. В Киндрил искаме да продължиш да израстваш и ще ти предложим ранообразни възможности да го направиш.

Здравата дигитална екосистема не е само от полза за нашите клиенти и партньори, тя предоставя „кислород“ на иновациите и енергия да преобразим света. Заедно, нека се погрижим светът да процъфти.

Предложения за работа