Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

Нашият свят никога не е бил по-наситен с възможности и ние в Киндрил сме готови да ги грабнем. Ние съчетаваме манталитета на стартъп компания с отпечатъка на пазарен лидер. Ние сме млада организация,  но също така сме компания с годишни приходи от 19 млрд. долара, с 90 000 служители в целия свят и 4 600 клиенти, в това число 75 от Fortune 100.

Всеки ден ние проектираме, изграждаме, управляваме и модернизираме критично важни технологични системи, на които светът разчита. Ние сме отдадени на ефективността и подобрението на системите, които са в сърцето на дигиталната икономика и работим рамо до рамо с нашите партньори и клиенти, за да подсигурим, че всеки от тях ще постигне своята максимална дигитална производителност.

Киндрил е в сърцето на прогреса – посветен да помага на компаниите и хората да израстват и да стават по-силни. Нашите служители активно откриват и сътворятват. Ние провокираме себе си и другите да търсим по-доби решения, да стигнем по-далече и пренасяме тази енергия на своите клиенти. В Киндрил искаме да продължиш да израстваш и ще ти предложим ранообразни възможности да го направиш.

Здравата дигитална екосистема не е само от полза за нашите клиенти и партньори, тя предоставя „кислород“ на иновациите и енергия да преобразим света. Заедно, нека се погрижим светът да процъфти.

Предложения за работа