Кой те иска?

ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 7, София

Индустриален холдинг България

Индустриален холдинг България www.bulgariaholding.com е публично дружество, което управлява инвестиционен портфейл от компании в различни отрасли на индустрията. Повечето от тях са с голяма социална значимост за регионите, в които се намират.
Групата на ИХБ оперира в следните сектори:
     Корабостроене и кораборемонт: Булярд корабостроителна индустрия, Варна www.bulyard.com, ИХБ Шипдизайн, Варна www.ihbshipdesign.com и Български корабен регистър, Варна www.bkrclass.org
    Машиностроене: ЗММ България холдинг, София www.zmmbulgaria.com и дъщерните му дружества ЗММ-Сливен, ЗММ-Нова Загора и ИХБ Метал кастингс, София
     Пристанищна дейност: КРЗ Порт Бургас www.krzport-bourgas.com, Одесос ПБМ, Варна www.portodesos.com и Булпорт логистика, Варна www.bplogistics.bg
    Морски транспорт: ИХБ Шипинг, Варна www.ihbshipping.com, менажиращо 4те кораба за насипни товари от флота на ИХБ

Стремим се към постигане на най–добри резултати в сферите, в които работим, оказвайки съдействие на нашите дъщерни дружества. Благодарение на тяхното развитие генерираме стабилни стойности за своите акционери. Така ИХБ поддържа ниво на солидна и надеждна компания.

Стимулираме своите служителите към постоянно усъвършенстване на индивидуалните им умения и знания, към работа в екип и добра корпоративна култура. Човешкият капитал е най-ценният актив, който Групата има и е ключово конкурентно предимство. В Групата работят повече от 1050 души.

Осигуряваме възможност за кариерно развитие на екипа, както в рамките на самите дъщерни дружества, така и в структурата на ИХБ. Подпомагаме обучаващи се млади хора, като в повечето компании има практики за отпускане на стипендии на ученици и студенти, както и осигуряване на стажове в самите компании за ученици, студенти и докторанти.

Етичност, честност и вяра са принципи, които споделяме и ценим.

Оферти за работа