Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
ул. Малашевска 8, София
Отговорен работодател

Хамбургер Рисайклинг България ЕООД, член на Хамбургер Рисайклинг Груп

С нашите основни умения в събирането, третирането, транспортирането и продажбата на рециклируеми суровини затваряме цикъла между производството на опаковки и производството на хартия в нашата група и извън нея.

Фокус върху материали за рециклиране

Инвестициите ни, насочени в събиране, сортиране и третиране на отпадъци от опаковки, осигуряват доставките на рециклируеми суровини в нашите собствени заводи и за външни клиенти. Ние сме насочени към предоставянето на пълен набор от услуги за нашите доставчици, съобразени с техните специфични нужди. Ние сме професионалисти в консултирането и предоставянето на решения за всички рециклируеми суровини, генерирани от индустрията, печатниците, търговските обекти, складовете и др. Ние предоставяме разнообразие от оборудване и контейнери за събиране и съхранение на насипни вторични суровини.

Предложения за работа