Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул.Шипченски проход 18, офис 701, гр.София
Отговорен работодател

ДжемСийк е единствената българска компания, която предлага уникална комбинация от усъвършенствани аналитични модели и технологични продукти за индустрията на потребителското преживяване. Философията на потребителското преживяване e проста - направете клиентите си щастливи на всеки етап и те ще ви търсят по-често и в по-дълъг период, както и ще ви препоръчват на близките си хора. Колкото и просто да звучи, разбирането на това, което клиентите искат и изясняването на областите, в които те може да са недоволни, е сложен процес. И именно това прави работата в областта на потребителското преживяване приключение всеки ден. 

Ние предлагаме на нашите клиенти индивидуални решения в зависимост от техните потребности - от първоначално проучване, целящо те самите да разберат поведението и потребностите на клиентите си, през автоматизиран анализ на текст, за да разберат тези нагласи в по-голяма дълбочина, до усъвършенствани статистически модели за прогнозиране на удовлетвореността на клиентите и измерване на ефекта на действията на компанията върху нея. Вярваме, че всяка компания трябва да се справя проактивно с нуждите на клиентите си и се гордеем, че сме създали някои от най-иновативните решения в света, свързани с предсказване на удовлетвореността на клиента.

Нашият екип от близо 200 колеги покрива цял спектър от бизнес дейности – консултиране, пазарни проучвания, анализ на големи бази данни, технологии и поддръжка и др.

Ученето (Learning) е наша основополагаща ценност. Всеки служител е подпомаган по индивидуалния си път на обучение и кариерно развитие, основан на неговите силни страни и цели. Най-малко 20% от служителите биват повишени или заемат позиция в различен екип в компанията в рамките на една календарна година, a четирима от всеки петима членове на ръководния екип са израснали кариерно в компанията.

Освен това, нашата фирмена култура се основава на това да бъдем човечни, открити и проактивни в работата. Ние сме иновативна и гледаща в бъдещето компания и вярваме, че работното място трябва да е хибридно, гъвкаво и максимално да способства продуктивността и чувството за принадлежност на служителите.