Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
Летище Варна, Летище Бургас
Отговорен работодател

„Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД е част от групата на Фрапорт АГ, утвърден международен доставчик на висококачествени летищни услуги, с централа летище Франкфурт, Германия и оператор на още 29 летища по целия свят. През 2006 година Фрапорт Туин Стар сключи 35 годишен Договор за концесия за модернизиране и развитие на международните летища Бургас и Варна с Българското правителство.

През първите 14 години на концесията - периода от 2006 г. до 2020 г., Фрапорт Туин Стар инвестира над 400 милиона лева в инфраструктурни и технологични подобрения на летищата Варна и Бургас.

В компанията работят над 550 постоянно заети служители и над 230 временно заети през активния летен сезон. Ежегодно обслужваме повече от 5 милиона пътници, обслужвани от над 95 български и чуждестранни авиокомпании изпълняващи полети до повече от 192 дестинации в Европа, Близкия изток и Северна Африка.

Приоритет на Фрапорт България е осигуряване на висококачествени услуги на международно ниво, безопасно, ефективно и търговски-печелившо управление на летищата Бургас и Варна. Идеалът на компания се изразява във ВИЗИЯТА на двете летища.

ВИЗИЯ: НАШИТЕ ЛЕТИЩА СА ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ И НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР КЪМ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОМОРИЕ.

ВИЗИЯТА се постига чрез МИСИЯТА:

НАШИЯТ СИЛЕН ЕКИПЕН ДУХ, ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ И УНИКАЛЕН СТИЛ, ВДЪХНОВЯВАТ ЧЕРНОМОРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ПОСОКА СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ И ПРИЯТНО ПЪТУВАНЕ ЗА ВСИЧКИ.

Определяйки какво, защо и как го правят. Фрапорт България е убедена, че устойчивия бизнес е ключова предпоставка за способността на компанията да посреща бъдещите предизвикателства и стои в основата на своите лидерски позиции в авиационната индустрия. Подходът на концесионера е насочен към постигане на баланс между очакванията и целите на всички заинтересовани страни чрез отговорните ни действия към всяка една от тях:

  • За клиентите: Осигуряването на безопасно и надеждно пътуване е наш ежедневен приоритет. От изключителна важност за нас е удовлетвореността на клиентите ни.
  • За служителите: безопасни и здравословни условия на труд, обучение и кариерно развитие, справедливо и конкурентноспособно заплащане според личните заслуги, спазване на правата на човека и трудовите стандарти.
  • За околната среда: опазваме околната среда, използваме отговорно природните ресурси и се стремим да ги опазваме.
  • За региона: насърчаваме културата, образованието и спорта, подпомагаме лица със здравни проблеми или такива в неравностойно положение; осигуряваме оптимални условия за бизнес на наемателите и концесионерите на нашите летища, спазваме принципите на Глобалния договор на ООН за предотвратяване на корупцията и подкрепяме честната конкуренция.
  • За акционерите: стремим се към бизнес успех в дългосрочен план. Постигаме този успех с почтено и последователно корпоративно управление.
  • За държавата: ангажираме се със спазване на законодателството и подкрепяме международно приетите стандарти, насоки и принципи.