Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
бул.Рожен 41, София
Отговорен работодател

Елпром Хеви Индъстрис АД е световно утвърден лидер в разработката и производството на силови трансформатори и стъпални регулатори. Компанията има изработени над 2250 силови транформатори, както и повече от 65 000 Стъпални регулатори, дистрибутирани в целия свят.

Фокус за нас са хората!  Чрез предоставяне на подходящи възможности за развитие на всички служители и осигуряване на програми за обучение, които да изграждат необходимите професионални и ръководни умения, Елпром цели да даде възможност на своите служители да реализират своя пълен потенциал.

Нашата мисия е да сме надежден партньор за нашите клиенти, като предлагаме инженерни решения и висококачествени продукти, да си сътрудничим с нашите клиенти, за да се адаптираме успешно към постоянно променящия се свят.

Заводът е основан през 1949 г. в гр. София под името „Васил Коларов”. През 1997 г. корейският гигант Hyundai Heavy Industries Co. приватизира българското дружество, а името му е променено на Хюндай Елпром Трафо АД. Няколко години по-късно, предприятието става разпознаваемо на пазара като Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България. В началото на 2020 г. фабриката за производство на Hyundai в София стана член на BEZ International Group, един от основните производители в областта на Трансформатори в Централна Европа.

От 01.08.2021 г. Компанията официално промени името си на Елпром Хеви Индъстрис АД.

Новото име на компанията отразява богатата история на Елпром и повече от 70 годишния ни опит в енергетиката. Нашата цел е да бъдем предпочитаният бранд в енергийния сектор. Смятаме, че техническите изисквания ще се повишат, затова организираме научноизследователска и развойна дейност и инвестираме в най-доброто оборудване.

Предложения за работа