Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?

Дънди Прешъс Металс в България

Растем и просперираме заедно. Ние сме причина там, където работим, младите хора да искат да остават.

„Дънди Прешъс Металс" е международна минна компания, чиято дейност обхваща придобиване на проучвателни площи и находища на полезни изкопаеми, проучване, разработване, добив и преработка на руди на благородни метали. 

В България компанията разработва подземния медно-златен рудник „Челопеч" - единственият подземен рудник в света със 100% надеждно wi-fi покритие на 600 м под земята - и открития рудник „Ада тепе на територията на община Крумовград - първият новоразработен, златодобивен рудник в България за последните 40 години.

 Изградихме и разработваме най-модерните рудници в страната. С металите, които добиваме, участваме в зелената трансформация и дигитализацията.  Инвестираме в уменията и професионалното развитие на нашите хора като предоставяме среда за създаване на новости в бранша. С грижа за живота и здравето на хората и благосъстоянието на регионите, където работим, създаваме бъдеще за България.

„Дънди Прешъс Металс" е организация от мотивирани позитивни хора, които работят в българската минна индустрия – базов сектор на икономиката, от който зависи благосъстоянието ни.