Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
Южна индустриална зона, Варна 9000
Отговорен работодател

Булярд корабостроителна индустрия, Варна www.bulyard.com е с основна дейност ремонт и реконструкция на плавателни съдове до 100 000 DWT, преустройство на кораби и производство на метални конструкции. Компанията управлява активите на бившата Варненска корабостроителница и е част от Групата на Индустриален холдинг България. Заедно с ИХБ Шипдизайн, Варна www.ihbshipdesign.com е част от сегмент Корабостроене и кораборемонт на ИХБ.

Булярд годишно извърша ремонт и ретрофит на над 60 плавателни съдове от различен вид - товарни кораби, танкери, газовози, сондажни кораби, кораби за поддръжка на платформи.
Политиката на компанията е ориентирана към създаването и предоставянето на качествени продукти и услуги, печелейки доверието на своите клиенти. Целите ни са да разширим бизнеса с нови проекти, особено в сферата на металните конструкции, изграждане на корпуси за специализирани плавателни съдове, като тези за поддръжка на платформи и др. и да разширим обхвата на предлаганите услуги и системи свързани с многото нови екологични изисквания към корабите.

Здравето и безопасността на служителите ни са едни от най-важните ни цели и отговорности. Установили сме безопасни оперативни процедури, които покриват всички законоустановени изисквания и най-добри практики в рамките на индустрията.
Основен приоритет на Булярд корабостроителна индустрия е да поддържа квалифициран и компетентен персонал и му осигурява възможности за развитие и кариера.

Компанията подпомага обучаващи се млади хора, като в партньорство с Варненска морска гимназия и Технически университет – Варна осигурява възможност за провеждане в завода на производствената практика на ученици и студенти, както и всяка година отпуска парична награда на един абсолвент с отличен успех, завършващ Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.