Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Кой те иска?
ул. Тутракан 100, обл. Русе, гр. Русе 7000
Отговорен работодател

ГРУПАТА БУЛМАРКЕТ започва своята дейност през 1996г. в гр. Русе и към момента в състава й влизат над 20 дъщерни компании, които развиват дейности в различни направления. Основната дейност на една част от компаниите е търговия и дистрибуция на светли горива, както и осигуряване на  различни видове транспорт и логистика. Останалата част от компаниите са свързани с производство на биодизел, растителни масла, шрот и фармацевтичен глицерин.

Основната движеща сила в ГРУПАТА БУЛМАРКЕТ са предприемчивостта и иновациите. Тя притежава най-голямото частно пристанище на река Дунав, през 2005 г. получава първия частен лиценз за ж.п. превозвач в България, a през годините инвестира и придобива ж.п. превозвачи в Румъния и Сърбия. През 2022г. една от компаниите в ГРУПАТА Астра Биоплант ЕООД се нареди на 3 място в страната по приходи от производство и продажби на биодизел, като затвърждава своята позиция на лидер в производството и търговията с алтернативни горива в цяла Европа.  

Един от последните проекти на ГРУПАТА БУЛМАРКЕТ е закупуването на бившия Локомотивен и вагонен завод в гр. Русе, в който първоначално предстои да бъдат инвестирани над 38 млн. лева, като целта е да се превърне във високо технологичен парк за ремонт и поддръжка на локомотиви, а малко по-далеч във времето, намеренията на ГРУПАТА са да изгради вагонен цех за ремонт и производство на вагони.

Предвид своята дейност и финансови резултати, както и броя служители възлизащ на над 1400 души, ГРУПАТА БУЛМАРКЕТ е един от най-големите инвеститори и работодатели в община Русе, предлагащ  отлични условия на труд и заплащане в региона. Нашите служители са най-важният ни актив и ежедневно се стремим да ги развиваме осигурявайки обучения за повишаване на квалификацията, но същевременно с това се стремим да осигурим баланс между работа и личен живот предоставяйки различни придобивки и активности, за да се чувстват удовлетворени, мотивирани и дългосрочно ангажирани.

Предложения за работа