Стара Загора

Стара Загора е град с 207 954 души население по данни на НСИ, актуализирани към 28.04.2023 г.

Регион Стара Загора е динамично развиващ се и по редица показатели е на водещи позиции в страната. 

Условията на пазара на труда са изключително благоприятни. Обемът на произведената продукция е висок и отрежда на областта едно от водещите места в страната. 

Инфраструктурата е на добро ниво и създава благоприятни условия за развитие на индустрията в региона.

Образование:

В града висшето образование се реализира в: 

 • Тракийски университет - (структурата му се включват Медицински факултет, Ветеринарномедицински факултет, Стопански факултет, Педагогически факултет и Аграрен факултет) 
 • Частен колеж „Телематика“ 
 • Колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец“

В Стара Загора има и над 40 училища.

Транспорт:

Градът е разположен в Старозагорското поле.

 Намира се на 234 км по асфалтов път и 250 км по релсов път от столицата София, на 102 км от Пловдив, на 288 км от Варна и на 172 км от Бургас.

Туризъм:

Туристически дестинации в област Стара Загора са: 

 • гр. Стара Загора - Регионален инторически музей, Музей "Неолитни жилища", паметник "Бранителите на Стара Загора, 1877"
 • гр. Чирпан - къща-музей на Пейо К. Яворов, Художествена галерия "Никола Манев"
 • с. Златна ливада - манастир "Св. Атанасий"
 • гр. Казанлък - Тракийска гробница, музей "Чудомир"
 • гр. Шипка - храм "Рождество Хритово", връх Шипка - Национален музей-парк "Шипка" - паметник на свободата.

Празникът на Стара Загора е на 5 октомври.

Сайтът на община Стара загора е: https://www.starazagora.bg/bg/ 

  Здравеопазването в област Стара Загора е представено от:

  • ДЦ „Виа Диал“ ООД - Стара Загора
  • КОЦ - Стара Загора ЕООД
  • МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД - Казанлък
  • МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков“ - Раднево ЕООД
  • МБАЛ - Гълъбово ЕАД
  • МБАЛ - МК „Св. Иван Рилски“ ЕООД - клон Стара Загора
  • МБАЛ „Ниамед“ ООД - Стара Загора
  • МБАЛ „Тракия“ ЕООД - Стара Загора
  • МБАЛ - Чирпан ЕООД
  • СБАЛПФЗ - Стара Загора ЕООД
  • СБДПЛПФЗР - Радунци ЕООД - обл. Стара Загора
  • СБНАЛ „Св. Лазар“ ЕООД - Казанлък
  • СНБАЛ „Св. Иван Рилски“ ООД - Стара Загора - закрита
  • СХБАЛ „Ритъм РР“ ЕООД - Стара Загора
  • УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ АД - Стара Загора
  • ЦКВЗ - Стара Загора ЕООД
  • ЦПЗ - Стара Загора ЕООД
  Кариера и живот,[object Object],в България

  Кариера и живот
  в България

  Българският бизнес изпитва все по-голяма нужда от нови, образовани, умни и отдадени кадри, извън почти изчерпания ни трудов пазар.