ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА САЙТА BULGARIA WANTS YOU

Настоящата политика за поверителност предоставя информация за това как „Ди Ен Ей Медиа“ АД („Администраторът“, „Дружеството“), събира и обработва Ваши лични данни, когато използвате нашия сайт www.bulgariawantsyou.com.

I. Координати за връзка с Администратора и длъжностното лице по защита на данните:
Име: „Ди Ен Ей Медиа“ АД
ЕИК: 205882707
Адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 11, ет.1, ап.3
Електронна поща: info@bulgariawantsyou.com

II. Какви Ваши лични данни обработваме и как ги използваме:

 • 1. Когато използвате нашия сайт може да използваме „бисквитки“ или подобна технология за събиране на допълнителни данни, включително:
  историята на вашето сърфиране на съдържанието, което сте посетили на сайта, включително информация за това как сте били насочени към нашия сайт чрез друг уебсайт; За да улесним използването на сайта, както и да за да Ви предоставим по-добро потребителско преживяване, използваме „бисквитки“. Повече информация за използваните от нас бисквитки е налична в Раздел VIII. Автоматично събиране на данни от настоящата политика.
 • 2. Когато използвате нашата контактна форма или друга наша услуга на уебсайта, ние обработваме личните данни за целта, за която Вие ни ги предоставяте, т.е. съобразно конкретната функция и Вашето искане. В наш легитимен интерес е да отговорим на Вашето искане. Задължителните полета, които ние сме заложили (например, в контактната форма), са минималната информация, която сме преценили, че ни е нужна.
 • 3. Ваши лични данни, получени от трети страни: Ако сте „харесали” нашия профил в социална мрежа или го „следвате”, съгласно практиките на съответните мрежи, Вие ще виждате съобщения, реклами или материали, публикувани от нас на страницата ни. Ако направите запитване до нас чрез съответната страница или, например, коментирате наша публикация, ние може да използваме функционалностите на същата мрежа, за да Ви отговорим, а ако сте поискали да се свържем с Вас по друг начин, ние ще се съобразим с Вашето желание с оглед на нашия легитимен интерес да отговорим на Ваше запитване.
 • 4. Не събираме специални категории данни - като информация за вашата раса, политически мнения, религия, здраве или сексуална ориентация, както и каквито и да е други лични данни, които попадат в специалните категории лични данни.

III. За какво използваме Вашите лични данни:
Ние използваме Вашите лични данни, събрани през сайта ни за редица цели, като например:

 • 1. За да Ви запознаем с нашата кауза, насочена към повишаване качеството на живот в страната ни;
 • 2. Да Ви предоставим услугите, за които сте се абонирали, като например да Ви изпращаме рекламни и други съобщения с Ваше изрично съгласие;
 • 3. За статистически цели като анализ на работата на нашия сайт приложения и за да разберем как посетителите ги използват;
 • 4. За да отговорим на Вашите запитвания и да разгледаме оплакванията Ви;

IV. На какво основание обработваме Вашите лични данни:
Използваме Вашите лични данни само когато имаме законово основание за това. Определяме законовото основание според целите, за които сме събрали Вашите лични данни. Във всеки случай, законовото основание ще бъде едно от следните:

 • 1. Съгласие: Пример за това е, когато предоставите Вашето изрично съгласие да получавате маркетингови съобщения от нас. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като последвате инструкциите в мейла, съдържащ рекламните съобщения.
 • 2. Легитимни интереси: Когато е необходимо да разберем нашите потребители, да популяризираме услугите си и оптимизираме работата на нашия сайт за максимална ефективност. Например, ние ще разчитаме на легитимния си интерес, когато анализираме какво съдържание е било гледано на нашия сайт, така че да разберем как се използва, или за да отговорим на Ваше запитване, постъпило чрез контактната ни форма.
 • 3. Договорно основание – когато предприемате стъпки, за да влезете в договорни отношения с нас.
 • 4. Спазване на закона: В някои случаи може да имаме правно задължение да използваме или съхраняваме Вашите лични данни.

V. Сигурност на Вашите лични данни:

 • 1. Дружеството предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово задължение да ги обработва за по-дълъг период от време, при направено искане за ограничаване на обработването съгласно правата, подробно описани по-долу; или с оглед съвместима с първоначалната цел за обработване, за което Администраторът ще предостави своевременно информация.
 • 2. Дружеството е въвело мерки за сигурност с цел предотвратяване случайно изгубване, използване, промяна, разкриване или достъп до вашите лични данни без разрешение. Администраторът също така предоставя достъп до Вашите лични данни само на тези служители и партньори, които имат бизнес необходимост да имат достъп до такива данни. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те трябва да ги пазят поверително.

VI. На кого споделяме личните Ви данни:

 • 1. Администраторът предоставя Ваши лични данни на определени категории трети лица, за да може да Ви предложи качествено, бързо и комплексно обслужване, като например:
  • 1.1. Доставчици на услуги – обработващи лични данни. Това могат да бъдат хостинг компании, доставчици на IT услуги, системна администрация. С тях сключваме договори, които гарантират сигурността на Вашите данни.
  • 1.2. Други администратори на лични данни, които ни предоставят съответни услуги – банки, одитори, адвокати, професионални консултанти и застрахователи, организатори на събития и други – когато това е необходимо за нашия легитимен интерес да ни предоставят определена услуга.
  • 1.3. Публични органи, които изискват от нас деклариране на дейности по обработване.
  • 1.4. Трети страни, на/с които продаваме, прехвърляме или обединяваме части от нашия бизнес или нашите активи – когато и доколкото това е необходимо с оглед техния легитимен интерес да извършат анализ на нашата дейност и да сключат съответната сделка.​​​​​​​
 • 2. Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай Администраторът остава отговорен за конфиденциалността и сигурността на Вашите данни.
 • 3. Международно предаване на данни: Личните данни се обработват обикновено в рамките на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство; ние не възнамеряваме да прехвърляме лични данни в други държави („трети държави”). Ако предаваме Ваши лични данни към „трета държава”, ние гарантираме, че преди такова предаване е осигурено необходимото ниво на защита на данните в съответната трета държава или при получателя в тази третата държава. Това може да се основава на решение на Европейската комисия относно адекватното ниво на защита на данните в определена трета държава като цяло. Като алтернатива, предаването на данни може да се основава на т. нар. „Стандартни договорни клаузи в ЕС”, договорени с получателя, или ако получателите са в САЩ – на базата на спазването на условията на програмата за защита на неприкосновеността на личния живот между САЩ и ЕС.

VII. Срокове за съхранение на личните Ви данни:

 • 1. Личните Ви данни се съхраняват за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. След постигането на целите, за които са събрани личните данни, ще ги унищожим незабавно, освен ако не е налице задължение, което да ни задължава да ги обработваме за по-дълъг период от време. В много случаи ще се съобразим с давностните срокове съгласно приложимото законодателство, например, за завеждане на определени искове, което е в наш легитимен интерес.
 • 2. При някои обстоятелства може да анонимизираме Вашите лични данни за изследователски, статистически или други цели, в който случай можем да използваме тази информация за неограничен период от време без допълнително уведомление до Вас.
 • 3. Ако вече нямаме нужда от Вашите данни, ние ще ги изтрием или ще ги направим анонимни, като премахнем всички подробности, които Ви идентифицират. Ако сме поискали разрешението Ви да обработваме личните Ви данни и нямаме други законови основания да продължим с тази обработка, и вие оттеглите разрешението си, ние ще изтрием Вашите лични данни в разумен срок.
 • 4. Когато обработваме Ваши лични данни на основание съгласие, например за маркетингови цели, същите се обработват и съхраняват до получаване на искане от Вас да бъдат изтрити (забравени).

VIII. Автоматично събиране на данни:

 • 1. С цел повишаване на ефективността, сайтът използва инструменти за автоматично събиране на данни, като например „бисквитки”. Какво представляват бисквитките и защо се използват? Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден сайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на сайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на сайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.
 • 2. Видове „бисквитки“. Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:
  • Системно необходими бисквитки– Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в сайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.
  • Бисквитки за функционалност– Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на сайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.
  • Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама– Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. По-голяма част от бисквитките, които използваме, принадлежат на наши доверени партньори, които нямат право да продават или самостоятелно да споделят информацията. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитични инструменти на Google: Google Analytics и Google TagManager, които ни позволяват да имаме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик, както и Facebook Tracking Pixel на Facebook, който ни позволява да имаме статистика за трафика на сайта, източниците на трафик и да таргетираме по по-прецизен начин нашата реклама в социалните мрежи.
 • 3. Деактивиране на бисквитки:
  Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

IX. Вашите права:

 • 1. Вие разполагате със следните права във връзка със събирането, обработването и съхраняването от страна на Дружеството на личните Ви данни:
  • 1.1. Право на информация - право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните от Дружеството за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
  • 1.2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали Дружеството обработва Ваши лични данни, право на достъп до тях, както и информация относно обработването им.
  • 1.3. Право на коригиране – право да поискате Дружеството своевременно да коригира и/или допълни съхранявани от Дружеството неточни Ваши лични данни.
  • 1.4. Право на изтриване (правото "да бъдеш забравен") – право да поискате Дружеството да заличи (изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Част от правото "да бъдеш забравен" е и задължението Дружеството да уведоми третите лица, на които тези данни са били разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно и/или изисква прекомерни усилия.
  • 1.5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Дружеството ограничаване обработването на личните Ви данни, когато:
   • 1.5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който Дружеството трябва да провери верността им;
   • 1.5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо Дружеството да ги изтрие, искате тяхното ограничено обработване;
   • 1.5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали основанията на Дружеството са законни.
  • 1.6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на Дружеството и които се отнасят до Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по своя преценка.
  • 1.7. Право на възражение – по всяко време имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дружеството при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, правото на Дружеството да обработва личните данни отпада;
  • 1.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на Дружеството при обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната си точка.
  • 1.9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за събиране, обработване и съхраняване от Дружеството на личните Ви данни, когато личните данни се обработват на основание съгласие (например за маркетинг цели). Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на съхранението и обработването на лични данни преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху съхранението и обработването на личните данни от Дружеството в случаите, в които Дружеството има друго правно основание за съхранението и обработката - законово задължение да пази тези данни, съгласно разпоредбите на българското законодателство и/или правото на Европейския съюз, в изпълнение на договор или при наличие на законен интерес.
  • 1.10. Право на жалба до надзорен орган – В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба относно обработването на личните Ви данни, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган, който в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров” № 2. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на https://www.cpdp.bg/.
 • 2. Ако желаете да упражните правата си по-горе или желаете да научите повече за обработването на Вашите лични данни, следва да се обърнете към Дружеството, като изпратите искане в свободна форма до горепосочения адрес или посетите нашия офис. Нашите колеги ще Ви предоставят форма за упражняване на Вашите права относно личните данни, в която следва да заявите кои и доколко от правата си желаете да упражните.
  • 2.1. Няма да плащате такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна, или ще откажем да изпълним молбата Ви при тези обстоятелства.
  • 2.2. Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да ни помогнете да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до Вашите лични данни (или да упражнявате някое от другите Ви права). Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните данни не се разкриват на лице, което няма право да ги получи. Също така може да се свържем с Вас, за да Ви поискаме допълнителна информация във връзка с Вашето искане за ускоряване на отговора.
  • 2.3. Дружеството се задължава да отговори на всяко Ваше искане в срок до 30 дни от получаване на искането и без дължима такса. При наличие на каквито и да било затруднения за своевременно изпълнение на такива искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 1 месец, за което ще бъдете уведомени до 1 месец от получаване на искането.

X. Промени в настоящата Политика за поверителност

Ние имаме право да променяме и актуализираме настоящата Политика. Ще публикуваме такива промени на нашия уебсайт www.bulgariawantsyou.com. Ако тези промени са съществени, то ние ще Ви информираме допълнително за това на Вашия имейл или друг подходящ начин за контакт с Вас.
Настоящата Политика е в сила от 01.04.2020 г.