Партньори

Основен партньор

Аикб
АИКБ е най-представителната организация на работодателите на национално равнище, утвърден говорител на реалния производствен сектор, която защитава интересите на своите членове на национално и европейско равнище и работи усърдно за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, създаване на благоприятна бизнес среда и стимулиране на българската икономика като цяло.

Приятели

Медийни партньори

Организации

Общини

Университети