Образование

Основно и средно образование

Какво трябва да знам, ако искам да се преместя отново в България и да уча тук?

Министерството на образованието и науката (МОН) има специално изготвена секция „За българите зад граница“, в която е побрана най-важната информация за сънародниците ни, които не живеят тук, но искат да се върнат отново. В секцията можете да откриете информация за процедурите за кандидатстване и обучението в страната.

МОН - За българите зад граница

 

Как да ми бъдат признати завършените етапи на образование, издадени от чужда държава?

Процедурата за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование или професионална квалификация по документи, издадени от училище на чужди държави се извършва от регионалните управления на образованието по местоживеене.

МОН - Признаване на завършени етапи на обучение 

Висше образование

Има ли специална платформа, от която мога да получа информация за кандидатства в български държавни и висши училища?

Министерството на образованието и науката (МОН) има изготвена специална електронна платформа за кандидатстване на на лица от българска народност, живеещи в чужбина, и граждани на Република Северна Македония в български държавни висши училища за учебната 2023/2024 година.

МОН - ЕСКИС

 

Къде мога да завърша висшето си образование в България?

Регистърът на висшите училища в България ще ти даде цялостна представа за възможностите, които страната предлага, за завършване на висше образование. Можеш да се запознаеш с университетите и специалностите, които предлагат, и да се свържеш директно с тях за информация относно твоето образование. 

НАЦИД - РЕГИСТЪР НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

 

Кое висше училище е най-подходящо за мен?

В сайта за рейтингова система на висшите училища в България можеш да получиш информация за всяко едно от акредитираните висши училища в страната, за застъпените в него професионални направления и специалности, както и за образователно-квалификационните степени (професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор), по които то предоставя обучение. Така, разполагайки с цялостната информация, ще можеш да избереш учебното заведение, което е най-подходящо за теб.

МОН - Рейтинг на висшите училища в България