Новини

< Назад
27.04.2023

Три стъпки водят компаниите по пътя към устойчивостта

Криса Пагицас ще бъде основен лектор на международното събитие ESG&FRIENDS, което ще се проведе на 22 май в София. Тя е стратегически съветник на висши ръководители и управителни съвети относно възможностите за растеж в пресечната точка на околната среда, социалните въпроси, управлението (ESG) и глобалния бизнес.

Криса е автор на книгата “Chief Sustainability Officers ат Work”, която изследва лидерските стратегии на главните служители по устойчивост и ръководителите на ESG във Fortune 500 компании, включително BlackRock, Coca-Cola, Duke Energy и Procter & Gamble.

Призната за „Шампион на зелени облигации“ от Инициативата за климатични облигации и носител на наградата за лидерство на Съвета за зелено строителство на САЩ, Криса е отговорна за иновациите, трансформиращи пазара, в това число първия зелен комерсиален MBS в САЩ – стандартизиран енергиен одит за пазара на недвижими имоти и оценката на US EPA ENERGY STAR от 1 до 100 за съществуващи многофамилни сгради.

Във Fannie Mae Kриса стартира и ръководи Green Financing Business, който емитира над 51 милиарда долара зелени облигации до 2018 г. и превърна Fannie Mae в най-големия емитент на зелени облигации в световен мащаб.

Г-жо Пагицас, кое е най-голямото предизвикателство пред компаниите да бъдат устойчиви?

Най-голямото предизвикателство за компании от всякакъв размер е фокусът. Предвид обхвата и дългосрочния характер на екологичните и социалните проблеми, ръководството на компанията може да бъде затруднено с това откъде да започне да решава проблемите. Това е моментът, в който трябва да се направи много точна оценка, която да идентифицира кои са екологичните, социалните и управленските въпроси, които са в най-голяма степен съобразени с основния бизнес на компанията и с нейните вътрешни и външни заинтересовани страни. С тези констатации компаниите могат да започнат да създават план, който ще работи за решаването на тези основни проблеми.

Как малките и средни предприятия могат да се справят с тези предизвикателства?

Бизнесът трябва да започне с извършване на Оценка на съществеността и след това да се направи план как основните продукти и услуги на компанията могат да бъдат коригирани, за да се справят с тези съществени проблеми. Къде един продукт може да използва по-малко вода при производството си? Как може един процес да бъде модифициран, за да използва по-малко енергия? По принцип предприятията трябва да търсят отговорите в своите основни продукти и услуги, за да управляват своята стратегия за устойчивост, а не да разчитат само на филантропия и доброволчество на служителите.

Всички компании обръщат повече внимание на екологичната част. Колко важни според Вас са S и G частта?

Екологичните, социалните и управленските дейности служат като трикрако столче и допринасят за това една компания да бъде стабилна. И трите са важни, тъй като работят заедно. Екологичните проблеми са сложни – от обхвата на въглеродния отпечатък на компанията, през нейните операции, до намаляването на отпадъците и използването на вода. Екологичните проблеми са сравнително осезаеми и лесни за измерване и промяна на бизнес операциите, в сравнение с дългосрочни социални проблеми, като неравнопоставеност в заплащането между половете и практики за наемане на служители, до системен расизъм и ограничен достъп до достъпни жилища.

И все пак, социалната и управленската част са еднакво важни, дори ако влияят върху компанията по различни начини. Тези проблеми засягат една компания днес и в дългосрочен план, независимо дали става въпрос за нейната способност да привлича силни кандидати за нови позиции, до способността на нейните служители да си позволят жилище близо до фирмените офиси или производствени обекти с добри училища и обществени услуги. Доброто управление е в основата на всяка компания – от борда на директорите до оплаквания на служители, партньорство с доставчици или обслужване на нейните клиенти.

Въпреки че една компания може да започне с решаване на проблемите, свързани с околната среда, тя трябва да обърне внимание на социалните и управленските въпроси като част от своята стратегия.

Много компании представят своите продукти или услуги като устойчиви, но няма единни отчети или стандарти за докладване в индустрията. Как могат инвеститорите да разберат или да се доверят на информацията, която им се дава?
В сравнение с методите за одит и осигуряване, процесите на измерване и докладване на екологични и социални данни са сравнително нови. Повечето стандарти на пазара са на няколко години. Един от най-старите – CDP, е на 20 години. Съветът за счетоводни стандарти за устойчивост (SASB), който сега е част от Фондацията за МСФО, е основан едва през 2011 г. Едно десетилетие е кратък период от време, за да може доброволното оповестяване да бъде напълно възприето и внедрено на пазара. Като се има предвид това, инвеститорите трябва да разработят стабилни вътрешни изисквания за докладване и преглед на данните, които са резултат от техните инвестиции. Те трябва да приложат експертния си опит, за да анализират данните. Тъй като пазарът на отчети узрява и докладването става все по-важна част от глобалните регулаторни изисквания, качеството и наличността на данните ще се повишава все повече.

Кога смятате, че ще има единна рамка и прозрачност на всички пазари?

Научи повече тук: https://www.economic.bg/bg/a/view/tri-stypki-vodjat-kompaniite-po-pytja-kym-ustojchivostta 

Криса Пагицас ще бъде основен лектор на международното събитие ESG&FRIENDS, което ще се проведе на 22 май в София. Тя е стратегически съветник на висши ръководители и управителни съвети относно възможностите за растеж в пресечната точка на околната среда, социалните въпроси, управлението (ESG) и глобалния бизнес.Криса е автор на книгата “Chief Sustainability Officers ат Work”, която изследва лидерските стратегии на главните служители по устойчивост и ръководителите на ESG във Fortune 500 компании, включително BlackRock, Coca-Cola, Duke Energy и Procter & Gamble.Призната за „Шампион на зелени облигации“ от Инициативата за климатични облигации и носител на наградата за лидерство на Съвета за зелено строителство на САЩ, Криса е отговорна за иновациите, трансформиращи пазара, в това число първия зелен комерсиален MBS в САЩ – стандартизиран енергиен одит за пазара на недвижими имоти и оценката на US EPA ENERGY STAR от 1 до 100 за съществуващи многофамилни сгради.Във Fannie Mae Kриса стартира и ръководи Green Financing Business, който емитира над 51 милиарда долара зелени облигации до 2018 г. и превърна Fannie Mae в най-големия емитент на зелени облигации в световен мащаб.Г-жо Пагицас, кое е най-голямото предизвикателство пред компаниите да бъдат устойчиви?Най-голямото предизвикателство за компании от всякакъв размер е фокусът. Предвид обхвата и дългосрочния характер на екологичните и социалните проблеми, ръководството на компанията може да бъде затруднено с това откъде да започне да решава проблемите. Това е моментът, в който трябва да се направи много точна оценка, която да идентифицира кои са екологичните, социалните и управленските въпроси, които са в най-голяма степен съобразени с основния бизнес на компанията и с нейните вътрешни и външни заинтересовани страни. С тези констатации компаниите могат да започнат да създават план, който ще работи за решаването на тези основни проблеми.Как малките и средни предприятия могат да се справят с тези предизвикателства?Бизнесът трябва да започне с извършване на Оценка на съществеността и след това да се направи план как основните продукти и услуги на компанията могат да бъдат коригирани, за да се справят с тези съществени проблеми. Къде един продукт може да използва по-малко вода при производството си? Как може един процес да бъде модифициран, за да използва по-малко енергия? По принцип предприятията трябва да търсят отговорите в своите основни продукти и услуги, за да управляват своята стратегия за устойчивост, а не да разчитат само на филантропия и доброволчество на служителите.Всички компании обръщат повече внимание на екологичната част. Колко важни според Вас са S и G частта?Екологичните, социалните и управленските дейности служат като трикрако столче и допринасят за това една компания да бъде стабилна. И трите са важни, тъй като работят заедно. Екологичните проблеми са сложни – от обхвата на въглеродния отпечатък на компанията, през нейните операции, до намаляването на отпадъците и използването на вода. Екологичните проблеми са сравнително осезаеми и лесни за измерване и промяна на бизнес операциите, в сравнение с дългосрочни социални проблеми, като неравнопоставеност в заплащането между половете и практики за наемане на служители, до системен расизъм и ограничен достъп до достъпни жилища.И все пак, социалната и управленската част са еднакво важни, дори ако влияят върху компанията по различни начини. Тези проблеми засягат една компания днес и в дългосрочен план, независимо дали става въпрос за нейната способност да привлича силни кандидати за нови позиции, до способността на нейните служители да си позволят жилище близо до фирмените офиси или производствени обекти с добри училища и обществени услуги. Доброто управление е в основата на всяка компания – от борда на директорите до оплаквания на служители, партньорство с доставчици или обслужване на нейните клиенти.Въпреки че една компания може да започне с решаване на проблемите, свързани с околната среда, тя трябва да обърне внимание на социалните и управленските въпроси като част от своята стратегия.Много компании представят своите продукти или услуги като устойчиви, но няма единни отчети или стандарти за докладване в индустрията. Как могат инвеститорите да разберат или да се доверят на информацията, която им се дава?В сравнение с методите за одит и осигуряване, процесите на измерване и докладване на екологични и социални данни са сравнително нови. Повечето стандарти на пазара са на няколко години. Един от най-старите – CDP, е на 20 години. Съветът за счетоводни стандарти за устойчивост (SASB), който сега е част от Фондацията за МСФО, е основан едва през 2011 г. Едно десетилетие е кратък период от време, за да може доброволното оповестяване да бъде напълно възприето и внедрено на пазара. Като се има предвид това, инвеститорите трябва да разработят стабилни вътрешни изисквания за докладване и преглед на данните, които са резултат от техните инвестиции. Те трябва да приложат експертния си опит, за да анализират данните. Тъй като пазарът на отчети узрява и докладването става все по-важна част от глобалните регулаторни изисквания, качеството и наличността на данните ще се повишава все повече.Кога смятате, че ще има единна рамка и прозрачност на всички пазари?Научи повече тук: https://www.economic.bg/bg/a/view/tri-stypki-vodjat-kompaniite-po-pytja-kym-ustojchivostta