Новини

< Назад
18.01.2022

Съвети при релокация с деца

Релокацията с деца е тема, на която е изключително важно да се обърне сериозно внимание при планиране на преместване в друга държава. По тази причина бихме искали да ви предоставим няколко съвета, които да помогнат в този процес и да намалят стреса, който вероятно ще се появи в някой от етапите на преместване, след взимане на това важно решение. Нека не забравяме, че много често настроението на родителите, влияе и на това на децата и колкото по-малко напрежение усеща родителя, толкова по-лесен ще е процесът и за детето. А напрежението може да бъде сведено до минимум с една добра предварителна подготовка.
Темата е важна както за семействата, които ще променят живота си, но също така и за работодателите, които биха могли да са от изключителна полза за бъдещия си служител, който пристига в България заедно със семейството си.

Както и в предишните ни статии, започваме с документалната част и необходимите разрешителни за пребиваване в страната. Процесът, сроковете и изискванията зависят от държавата на произход на лицата (дали са граждани на ЕС или не), както и по процедурата, по която се кандидатства. Препоръчваме процеса по релокация да започне именно с тази, може би, най-важна и изискваща време точка.

За граждани на държави извън ЕС, следва да се преминат няколко стъпки до получаване на разрешение за пребиваване в България, които изискват внимателно запознаване с необходимите документи, тяхната подготовка и предвиждане на техническо време, през което да се изчака решението на държавните институции.
Съветваме ви да се запознаете по-подробно с този процес (т.нар. „Събиране на семейство” и Виза Д за членове семейства), за да не възниква допълнителен стрес, в случай че възникват ситуации, с които не сте били запознати. Обръщаме внимание и на друг важен момент – според българското законодателство, за деца се смятат граждани до 18-годишна възраст. С други думи, ако детето ви е на 19 години, не би имало право да кандидатства за „Събиране на семейство” в България и следва да се намери друго законово основание, на което да кандидатства за разрешение за пребиваване в България.

Има възможност за обучение и в различни частни международни училища и детски градини, които предлагат обучение и на чужд език. Препоръчваме ви да планирате преместването по начин, който не би повлиял силно върху обучението на детето.
Например, при преместване в средата на учебната година, това би могло да предизвика допълнително напрежение в детето. При възможност, най-добрият вариант би бил да посетите предварително избраните училища и детски градини заедно с детето, за да разберете къде се чувства най-добре и да не му се стори всичко ново изведнъж, когато реално започне посещение на училищни занаятия.
Важно е да отбележим, че учебните заведения имат определени срокове за записване за следващата учебна година, както и набор от документи, които следва да бъдат предварително предоставени. Паспортите за ваксинация и/или медицински/здравни картони пък ще са важни за детската градина, която сте избрали да посещава детето ви.
Препоръчваме да се запознаете и да съобразите опциите за транспорт от и до учебното заведение, за да улесните придвижването на детето. Мястото, което ще изберете за ваш бъдещ дом, ще определи и доколко бърз и лесен ще е и достъпът до училище.

Българският език е следващата точка, която препоръчваме да обмислите по време на подготовката за релокация в България. Дори и минимални познания по езика биха били от изключителна полза за детето. В страната има голям брой професионални школи за обучение на деца, както и частни учители, които могат да обучават деца и в електронна среда, което изключва присъствието ви в страната в един начален етап и улеснява цялостното обучение. Някои от посолствата организират за техни граждани курсове по български език, а също има и училища и групови занимания към някои от тях.
Наред с обучението по български език, препоръчваме и предварително да подготвите детето за културните различия, с които може да се сблъска в страната.
Децата са адаптивни и бързо свикват с новата среда в по-голяма част от случаите, но запознаването с особеностите на един по-ранен етап, ще спомогне на детето побързо да се почувства спокойно в избраното учебно заведение.

В случай че някой от родителите ще започне работа в страната, бихте могли да организирате среща с децата на бъдещите колеги. Общуването с връстници на  детето и предварително създаване на приятелства, ще е от голяма психологическа полза за него. Децата в по-напреднала възраст е вероятно да срещнат по-големи трудности при смяната на местоживеенето. Основни фактори са средата и приятелствата, които те вече са изградили, са от изключително важни за подрастващите и промяната им би повлияла на детето. И в тази връзка, участието на детето в обсъждането на преместването и изслушване и зачитане на мнението му, не бива да бъде пренебрегвано Друга опция са контактите със съграждани от държавата, от която пристигате. Хората, които вече са в България, са преминали през същия процес и трудности и тяхната подкрепа би била полезна за цялото семейство.
Релокацията вече е процес все по-срещан в целия свят и дори и не малка част от хората, които избират България за своя бъдещ дом, може да имат опит в преместването. Но както знаем, всяка страна има своите различия и всяко преместване може да крие различни предизвикателства. По тази причина препоръчваме да започнете процеса възможно най-рано преди планираната дата на преместване и особено важно е това да се слючи ако премстването е и с деца.

Съветите подготви екип на Moving Turtles