Новини

< Назад
07.03.2023

Проучване: Закони и данъци ще „спасят“ България

Запитани как България може да стане по-добра на водещо място анкетираните посочват  спазване на законите (71%), въздържание от насилие (50%), плащане на данъци (47%). Любопитно е, че активности, които директно допринасят за по-добър стандарт, но изискват повече лично въвличане като участие в благотворителност, пазаруване в малки местни магазини и посещение на български театър, кино или концерти, събират подкрепа от под 15% от анкетираните.

Интересните противоречия не спират дотук. Цели 85% да посочват, че е патриотично да се опазва българската природа, но въпреки това, само 27% намират за важно да се опазват природните ресурси, 18% отчитат важността на изхвърлянето на отпадъци на отредените за това места, а 15% са склонни да участват в инициативи за почистване, рециклиране или залесяване.

Има видими парадокси и във възприятията ни относно традиционно споменавани качества на българина като толерантността. 66% подкрепят тезата „България е за българите“, но почти същият процент запитани (61%) посочват, че българинът е толерантен към другите народности. Изглежда, че имаме толерантност спрямо различни народности и раси, но само, ако не са на наша територия. По отношение различната полова ориентация няма противоречиви данни – 49% считат, че руши устоите на обществото и само 19% са съгласни, че българите я приемат. Няма разногласие обаче, когато става въпрос за отношението на държавата към младите и най-възрастните - цели 85% считат, че то е лошо.

Източник: Агенция за пазарни проучвания JTN

Запитани как България може да стане по-добра на водещо място анкетираните посочват  спазване на законите (71%), въздържание от насилие (50%), плащане на данъци (47%). Любопитно е, че активности, които директно допринасят за по-добър стандарт, но изискват повече лично въвличане като участие в благотворителност, пазаруване в малки местни магазини и посещение на български театър, кино или концерти, събират подкрепа от под 15% от анкетираните.Интересните противоречия не спират дотук. Цели 85% да посочват, че е патриотично да се опазва българската природа, но въпреки това, само 27% намират за важно да се опазват природните ресурси, 18% отчитат важността на изхвърлянето на отпадъци на отредените за това места, а 15% са склонни да участват в инициативи за почистване, рециклиране или залесяване.Има видими парадокси и във възприятията ни относно традиционно споменавани качества на българина като толерантността. 66% подкрепят тезата „България е за българите“, но почти същият процент запитани (61%) посочват, че българинът е толерантен към другите народности. Изглежда, че имаме толерантност спрямо различни народности и раси, но само, ако не са на наша територия. По отношение различната полова ориентация няма противоречиви данни – 49% считат, че руши устоите на обществото и само 19% са съгласни, че българите я приемат. Няма разногласие обаче, когато става въпрос за отношението на държавата към младите и най-възрастните - цели 85% считат, че то е лошо.Източник: Агенция за пазарни проучвания JTN