Новини

< Назад
15.03.2023

Проучване: Език и самосъзнание са ключови за националната ни идентичност

Според изследване на Агенцията за пазарни проучвания JTN, 81% от анкетираните българи посочват, че се гордеят със своя произход. Според други 13 % тяхната лична самооценката няма нищо общо с националната им принадлежност. Само 5% от анкетираните не се гордеят от това, че са българи, а едва 1 % се срамуват от произхода си.
Резултатите от анкетата сочат, че българската гражданска идентичност се формира от спазването на законите в страната и животът в нея. Анкетираните са посочили изразяването на гражданска позиция, гласуването на избори и познанието на хората с ръководни позиции в държавата също като ключови за формирането на гражданската идентичност.
По въпроса на етническата идентичност като определящи фактори са посочени владеенето на български език, самоопределянето като българи, изповядването на православната вяра.
Проучването сочи, че познанието и употребата на българския език и осъзнаването на принадлежността към общността и отговорността към тях са основополагащи са формирането на идентичността на българина.

Източник: Агенция за пазарни проучвания JTN

Според изследване на Агенцията за пазарни проучвания JTN, 81% от анкетираните българи посочват, че се гордеят със своя произход. Според други 13 % тяхната лична самооценката няма нищо общо с националната им принадлежност. Само 5% от анкетираните не се гордеят от това, че са българи, а едва 1 % се срамуват от произхода си. Резултатите от анкетата сочат, че българската гражданска идентичност се формира от спазването на законите в страната и животът в нея. Анкетираните са посочили изразяването на гражданска позиция, гласуването на избори и познанието на хората с ръководни позиции в държавата също като ключови за формирането на гражданската идентичност. По въпроса на етническата идентичност като определящи фактори са посочени владеенето на български език, самоопределянето като българи, изповядването на православната вяра. Проучването сочи, че познанието и употребата на българския език и осъзнаването на принадлежността към общността и отговорността към тях са основополагащи са формирането на идентичността на българина. Източник: Агенция за пазарни проучвания JTN