Новини

< Назад
01.03.2023

Подобрение на бизнес климата в сектора на услугите, промишлеността и строителството

Отбелязва се подобрение на показателя в сектора на услугите, промишлеността и строителството. Само за два месец от началото на новата година бизнес климата се повишава средно с 1.4 пункта, според НСИ.

В сектора на промишлеността нарастването е с 1.3 пункта. Предвид увеличението на производството с поръчки, промишлените предприемачи очакват активността да се увеличи  и през следващите месеци. Въпреки това икономиката продължава да бъде несигурна ,  а недостигът на работна сила продължава. Това са и основните проблеми, пред които бизнесът ще се изправи в бъдеще. 17.1 е процентът мениджъри, които смятат, че продажните цени в сектора ще се увеличат.

В сектора на строителството бизнес климатът се увеличава с 1.0 пункт. Предприемачите в този сектор имат по-благоприятни очаквания за следващите шест месеца. При тях е по-висок процентът мениджъри, които очакват увеличение в продажните цени.

Според Националния статистически институт секторът в търговията на дребно  запазва своите проценти. За следващите шест месеца очакванията им остават оптимистични, а прогнозите им се подобряват. Несигурната икономическа среда, както и голямата конкуренция в тази сфера продължават да бъдат основните проблеми.

Предприемачите в сектора на услугите са с благоприятни очаквания за следващите месеци. При тях бизнес климатът е нараснал с 3,1 пункта. Подобно на останалите бизнес сектори икономиката, конкуренцията и недостигът на работна сила са проблемите, пред които се изправят.