Новини

< Назад
17.05.2022

ОТКЪДЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ КАТО СЛУЖИТЕЛИ?

Най-достоверният източник на информация за   взаимоотношенията между работодател и служител е Инспекцията по труда, заяви HR експертът Георги К. Първанов. Там има специална приемна за безплатни консултации по всякакви трудово-правни въпроси. Консултация можем да получим и в юридическите кантори, и HR агенциите. Интернет също се използва при въпроси, свързани с правата и задълженията ни като служители, но там трябва да се внимава, защото често информацията е противоречива, подчерта Първанов. 

Експертът коментира новата директива на ЕС, в сила от края на миналата година, която третира случаите на злоупотреба в компаниите. В нея е описана процедурата за подаване на сигнал от страна на  служителя. Според Първанов тази директива е стъпка към по-голяма прозрачност в бизнеса и ще помогне на работодателите да се предпазят от проблеми в бъдеще. Създава се и нова професия – специален служител, който събира жалбите и сигналите, обработва ги и ги предоставя на съответните органи.

Според Г.К. Първанов хибридната работа вече е стандарт. Все повече кандидати търсят работодатели, които им дават възможност поне един ден от седмицата да работят дистанционно. 

Важно е да познаваме основните параметри на видовете заетост. Трудовият договор може да бъде безсрочен и срочен  - за    максимум три години. Граждански договор се сключва при   краткосрочна заетост или за извършване на конкретна  работа. Чл. 114 от Кодекса на труда дава възможност за работа за един ден или един час на седмица в определени области на бизнеса, например в селското стопанство. Останалите параметри, които трябва да знаем, е какъв е изпитателният срок, какво е предизвестието - не по-дълго от 6 месеца по закон, както и колко отпуска имаме.  Добре е длъжностната характеристика да бъде част от трудовия договор, каза Първанов.

  • Георги К. Първанов е управител на CTeam- компания  за управление и развитие на човешките ресурси и член на УС на Българската Асоциация за управление на хора. Има 28 годишен опит в управлението на човешките ресурси.
Най-достоверният източник на информация за   взаимоотношенията между работодател и служител е Инспекцията по труда, заяви HR експертът Георги К. Първанов. Там има специална приемна за безплатни консултации по всякакви трудово-правни въпроси. Консултация можем да получим и в юридическите кантори, и HR агенциите. Интернет също се използва при въпроси, свързани с правата и задълженията ни като служители, но там трябва да се внимава, защото често информацията е противоречива, подчерта Първанов. Експертът коментира новата директива на ЕС, в сила от края на миналата година, която третира случаите на злоупотреба в компаниите. В нея е описана процедурата за подаване на сигнал от страна на  служителя. Според Първанов тази директива е стъпка към по-голяма прозрачност в бизнеса и ще помогне на работодателите да се предпазят от проблеми в бъдеще. Създава се и нова професия – специален служител, който събира жалбите и сигналите, обработва ги и ги предоставя на съответните органи.Според Г.К. Първанов хибридната работа вече е стандарт. Все повече кандидати търсят работодатели, които им дават възможност поне един ден от седмицата да работят дистанционно. Важно е да познаваме основните параметри на видовете заетост. Трудовият договор може да бъде безсрочен и срочен  - за    максимум три години. Граждански договор се сключва при   краткосрочна заетост или за извършване на конкретна  работа. Чл. 114 от Кодекса на труда дава възможност за работа за един ден или един час на седмица в определени области на бизнеса, например в селското стопанство. Останалите параметри, които трябва да знаем, е какъв е изпитателният срок, какво е предизвестието - не по-дълго от 6 месеца по закон, както и колко отпуска имаме.  Добре е длъжностната характеристика да бъде част от трудовия договор, каза Първанов.Георги К. Първанов е управител на CTeam- компания  за управление и развитие на човешките ресурси и член на УС на Българската Асоциация за управление на хора. Има 28 годишен опит в управлението на човешките ресурси.