Новини

< Назад
19.12.2022

Нозер България: Успешното приложение над 5 години на модела на модерни изнесени услуги от България за Швейцария и целия свят.

Нозер България ЕООД е собственост на швейцарската Noser Group (Нозер Груп), която със своя над 30 години опит и повече от 600 служители е един от водещите доставчици на ИКТ решения и услуги в Швейцария. Екипът на  Нозер България може да се каже, че реализира т.н. модерни изнесени услуги (modern outsourcing). Това което е отличително за нас е , че ние предоставяйки изнесени услуги не работим по бюджетни или нискокачествени проекти, които са изнесени само в България. Напротив, като част от Нозер Груп колегите ни работят съвместно с колегите си в Швейцария по комплексни технологични, и в повечето случаи дългогодишни проекти за големи корпорации и правителствени организации в Швейцария в области като софтуерно инженерство, управление на ИТ услуги, дигитализация на бизнес процеси, изкуствен интелект. Фокусът при нас е високото професионално ниво на предлаганите услуги, което да разширява това на нашите партньорски организации в Noser Group (Нозер Груп). Примерна такава програма от проекти, в които участва екипът на Нозер България е „Система за управление на информацията за влакове (TIMS)“ за влаковете на швейцарските железници SBB. Това модерно, ориентирано към бъдещето и гъвкаво решение, базирано на най-актуалните и отворени технологии, гарантира, че пътниците са постоянно и правилно информирани по време на пътуване с влак, както оптически, така и акустично. Друг подобен проект с участието на служители на Нозер България е за най-големия телеком в Швейцария, в рамките, на който проект се осъществява дигитализация на техните бизнес и ИТ процеси чрез водещи световни платформи.

Ние сме реализирали за нашите колеги гъвката (по отношение на условия), но същото време стабилната (по отношение на ресурси) работа среда, в комбинация с предизвикателни проекти с модерни технологии за световни компании, възможностите за развитие и обемен на знания и умения, и постоянното оценяване на техния принос към развитието на компанията. Ние предоставяме работа по иновативни проекти с голямо значение и въздействие на интернационално ниво от България (без да се налага човек да работи постоянно в Швейцария). Всичко това постигаме успешно вече години наред празнувайки тази година нашата 5-та фирмена годишнина.

Ако и ти искаш да бъдеш част от нашето семейство, може да провериш нашите отворени позиции на: https://noser-bulgaria.com/careers 

Нозер България ЕООД е собственост на швейцарската Noser Group (Нозер Груп), която със своя над 30 години опит и повече от 600 служители е един от водещите доставчици на ИКТ решения и услуги в Швейцария. Екипът на  Нозер България може да се каже, че реализира т.н. модерни изнесени услуги (modern outsourcing). Това което е отличително за нас е , че ние предоставяйки изнесени услуги не работим по бюджетни или нискокачествени проекти, които са изнесени само в България. Напротив, като част от Нозер Груп колегите ни работят съвместно с колегите си в Швейцария по комплексни технологични, и в повечето случаи дългогодишни проекти за големи корпорации и правителствени организации в Швейцария в области като софтуерно инженерство, управление на ИТ услуги, дигитализация на бизнес процеси, изкуствен интелект. Фокусът при нас е високото професионално ниво на предлаганите услуги, което да разширява това на нашите партньорски организации в Noser Group (Нозер Груп). Примерна такава програма от проекти, в които участва екипът на Нозер България е „Система за управление на информацията за влакове (TIMS)“ за влаковете на швейцарските железници SBB. Това модерно, ориентирано към бъдещето и гъвкаво решение, базирано на най-актуалните и отворени технологии, гарантира, че пътниците са постоянно и правилно информирани по време на пътуване с влак, както оптически, така и акустично. Друг подобен проект с участието на служители на Нозер България е за най-големия телеком в Швейцария, в рамките, на който проект се осъществява дигитализация на техните бизнес и ИТ процеси чрез водещи световни платформи.Ние сме реализирали за нашите колеги гъвката (по отношение на условия), но същото време стабилната (по отношение на ресурси) работа среда, в комбинация с предизвикателни проекти с модерни технологии за световни компании, възможностите за развитие и обемен на знания и умения, и постоянното оценяване на техния принос към развитието на компанията. Ние предоставяме работа по иновативни проекти с голямо значение и въздействие на интернационално ниво от България (без да се налага човек да работи постоянно в Швейцария). Всичко това постигаме успешно вече години наред празнувайки тази година нашата 5-та фирмена годишнина.Ако и ти искаш да бъдеш част от нашето семейство, може да провериш нашите отворени позиции на: https://noser-bulgaria.com/careers