Новини

< Назад
26.07.2022

Националният иновационен фонд търси независими експерти

Националният иновационен фонд на Република България, администриран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерство на иновациите и растежа, обявява старта на набирането на независими експерти в рамките на 13-та сесия на Фонда!

Желаещите да се включат, следва да са експерти – представители на научните, иновационните среди или бизнеса, в една от тематичните области на Фонда:

  • Информатика и ИКТ;
  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;

Те ще имат възможността да се включат в оценката и мониторинга на проектите, да участват активно в определянето на най-иновативните проекти, които да получат финансиране до 500 000 лв. за проект, като наред с това допринесат за развитието на цялата иновационна екосистема в страната.

Ангажиментът е временен и платен, като натовареността зависи от броя подадени проектни предложения във всяка от тематичните области. Оценката се извършва дистанционно, чрез електронна система, а желаещите да се включат в 13-та сесия на НИФ, могат да се запознаят с пълните условия и да попълнят формуляр тук: https://www.sme.government.bg/?p=58361 , който следва да бъде изпратен на ел. поща nif13@sme.government.bg в срок до 11 август.

Целта на Националния иновационен фонд е да подпомогне реализирането на нови иновационни технологии,процеси, продукти и услуги или да спомогне за значителното усъвършенстване на съществуващи такива, чиито резултат да доведе до увеличаване на обема на производството, подобряване на качеството на произвежданите стоки или услуги и намаляване на използваните ресурси в предприятията.

Тазгодишната 13-та конкурсна сесия на НИФ ще финансира проекти в общ размер на над 5.5 милиона лева, насърчавайки научноизследователската и развойна дейност в страната, като част от мисията на ИАНМСП за увеличаване на инвестициите в българските предприятия и увеличаване на техния износ.

В своите предходни 12 конкурсни сесии Фондът е подкрепил развитието на над 500 проекта с над 100 милиона лева в 4-те приоритетни сфери.

Националният иновационен фонд на Република България, администриран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) към Министерство на иновациите и растежа, обявява старта на набирането на независими експерти в рамките на 13-та сесия на Фонда!Желаещите да се включат, следва да са експерти – представители на научните, иновационните среди или бизнеса, в една от тематичните области на Фонда:Информатика и ИКТ;Мехатроника и чисти технологии;Индустрия за здравословен живот и биотехнологии;Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;Те ще имат възможността да се включат в оценката и мониторинга на проектите, да участват активно в определянето на най-иновативните проекти, които да получат финансиране до 500 000 лв. за проект, като наред с това допринесат за развитието на цялата иновационна екосистема в страната.Ангажиментът е временен и платен, като натовареността зависи от броя подадени проектни предложения във всяка от тематичните области. Оценката се извършва дистанционно, чрез електронна система, а желаещите да се включат в 13-та сесия на НИФ, могат да се запознаят с пълните условия и да попълнят формуляр тук: https://www.sme.government.bg/?p=58361 , който следва да бъде изпратен на ел. поща nif13@sme.government.bg в срок до 11 август.Целта на Националния иновационен фонд е да подпомогне реализирането на нови иновационни технологии,процеси, продукти и услуги или да спомогне за значителното усъвършенстване на съществуващи такива, чиито резултат да доведе до увеличаване на обема на производството, подобряване на качеството на произвежданите стоки или услуги и намаляване на използваните ресурси в предприятията.Тазгодишната 13-та конкурсна сесия на НИФ ще финансира проекти в общ размер на над 5.5 милиона лева, насърчавайки научноизследователската и развойна дейност в страната, като част от мисията на ИАНМСП за увеличаване на инвестициите в българските предприятия и увеличаване на техния износ.В своите предходни 12 конкурсни сесии Фондът е подкрепил развитието на над 500 проекта с над 100 милиона лева в 4-те приоритетни сфери.