Новини

< Назад
21.02.2023

Lidl провежда единствено по рода си проучване в България

Нашият партньор Лидл България за поредна година провежда единственото по рода си проучване, което измерва индекса на пълноценен живот в страната ни. От последните резултати става ясно, че водещите фактори, за да се чувстваме добре в България, са здравето и семейството.

През годините важността на финансите, които получава дадено домакинство става все по-голяма за пълноценния му живот. За 2022 година 51% българи отбелязват парите като първи по важност, докато само 2 години по-рано този процент е бил с 6 на 100 по-малък. Също така отбелязват, че интелектът и всекидневните навици са сред водещите фактори за успех, които от своя страна ще доведат и до добри финансови резултати.

Според Милена Драгийска /главен изпълнителен директор на Лидл България/, такъв тип проучване е изключително полезно за един добър работодател. Чрез него може успешно да се отсеят нещата, които са важни за служителите, като в последствие да им се подсигурят, за да се чувстват добре и пълноценно.

„В сегашната динамична среда за нас е още по-важно да помагаме на хората да водят по-пълноценен начин на живот – да ги подкрепяме като наши клиенти с предлагането на качествени продукти на изгодни цени, да осигуряваме стабилност на служители ни като отговорен работодател, да останем предвидими за нашите партньори и да продължим приноса си за цялото общество чрез социално отговорни инициативи“, заяви още Милена Драгийска.

Нашият партньор Лидл България за поредна година провежда единственото по рода си проучване, което измерва индекса на пълноценен живот в страната ни. От последните резултати става ясно, че водещите фактори, за да се чувстваме добре в България, са здравето и семейството.През годините важността на финансите, които получава дадено домакинство става все по-голяма за пълноценния му живот. За 2022 година 51% българи отбелязват парите като първи по важност, докато само 2 години по-рано този процент е бил с 6 на 100 по-малък. Също така отбелязват, че интелектът и всекидневните навици са сред водещите фактори за успех, които от своя страна ще доведат и до добри финансови резултати.Според Милена Драгийска /главен изпълнителен директор на Лидл България/, такъв тип проучване е изключително полезно за един добър работодател. Чрез него може успешно да се отсеят нещата, които са важни за служителите, като в последствие да им се подсигурят, за да се чувстват добре и пълноценно.„В сегашната динамична среда за нас е още по-важно да помагаме на хората да водят по-пълноценен начин на живот – да ги подкрепяме като наши клиенти с предлагането на качествени продукти на изгодни цени, да осигуряваме стабилност на служители ни като отговорен работодател, да останем предвидими за нашите партньори и да продължим приноса си за цялото общество чрез социално отговорни инициативи“, заяви още Милена Драгийска.