Новини

< Назад
21.02.2023

Колко милиарда евро изпращат у нас българите работещи в чужбина?

Процентът българи, които изпращат парите си от чужбина в България, започва да се увеличава. Само за година след пандемията общата сума на преводи се е увеличила от 984.6 млн. за 2021г., до над 1 млрд. евро за последното тримесечие на 2022г. Предвид това, че БНБ не отчита сумите, внесени в брой, както и парични преводи под 2 500 евро, сумата на постъпилите от чужбина пари е значително по-висока от посочената.

Постъпилите парични средства за 2022г. са най-високи за месец март, септември и юли, а най-ниски през месец април и юни. Общия приход, който БНБ отчита за 2022г. е 1.20 млрд. евро, като най-високи са приходите, постъпили от Германия.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции у нас за миналата година са от Швейцария - 483,2 млн. евро, Кипър - 383,9 млн. евро и Австрия с 380,2 млн. евро. България от своя страна има най-висок износ на инвестиции в Нидерландия и Англия.

Предвид покачването на стойността на паричните преводи, сумата на таксите за плащания в евро ще стане значително по-ниска или дори нулева. Това се дължи на новите правила въведени в ЕС от 16 декември, а именно че плащанията в евро трябва да бъдат на същата стойност, като тази на вътрешните плащания.

Процентът българи, които изпращат парите си от чужбина в България, започва да се увеличава. Само за година след пандемията общата сума на преводи се е увеличила от 984.6 млн. за 2021г., до над 1 млрд. евро за последното тримесечие на 2022г. Предвид това, че БНБ не отчита сумите, внесени в брой, както и парични преводи под 2 500 евро, сумата на постъпилите от чужбина пари е значително по-висока от посочената.Постъпилите парични средства за 2022г. са най-високи за месец март, септември и юли, а най-ниски през месец април и юни. Общия приход, който БНБ отчита за 2022г. е 1.20 млрд. евро, като най-високи са приходите, постъпили от Германия.Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции у нас за миналата година са от Швейцария - 483,2 млн. евро, Кипър - 383,9 млн. евро и Австрия с 380,2 млн. евро. България от своя страна има най-висок износ на инвестиции в Нидерландия и Англия.Предвид покачването на стойността на паричните преводи, сумата на таксите за плащания в евро ще стане значително по-ниска или дори нулева. Това се дължи на новите правила въведени в ЕС от 16 декември, а именно че плащанията в евро трябва да бъдат на същата стойност, като тази на вътрешните плащания.