Новини

< Назад
01.02.2023

KBC Global Services – притегателен център за родни таланти от цял свят

От основаването си през 2019 г., българският клон на KBC Global Services – компания, която се явява движеща сила за глобалния банково-застрахователен бизнес на KBC Group, се е превърнал в притегателен център за много родни таланти, които решават да се завърнат в България и да продължат тук успешната си кариера, прилагайки знанията и опита, придобити в чужбина. Вече над 100  висококвалифицирани специалисти са избрали KBC Global Services за следващия етап от професионалното си развитие, пристигайки от икономически развити държави на три континента, включително Великобритания, Австрия, Германия, Холандия, Финландия, САЩ, Канада и Австралия. Като ключови причини за избора си, сънародниците ни цитират най-вече:

  • международната интеграция на екипите в KBC Global Services, които се отличават със сплотеността си, независимо от физическото разстояние между офисите на компанията
  • корпоративната ценностна система, акцентираща върху успешното представяне на служителите, ангажираността и отговорността на всички към крайния резултат от извършваната дейност и въздействието й върху потребителите и обществото, отчитането на местните особености в начина на работа и атмосферата на сътрудничество и взаимопомощ между колегите
  • сигурността и стабилността на компанията като част от водеща финансова институция в Европа, което способства за дългосрочното планиране и развитие на професионални качества в дадена сфера
  • гъвкавостта на работния процес и възможностите за длъжностни ротации за усвояване на нови знания и умения
  • осезаемият личен принос към разработката на дигитални потребителски ориентирани иновации, които оформят бъдещето на банково-застрахователния сектор
  • приносът на компанията в постигането от страна на служителите на оптимален баланс между работа и личен живот за превенция професионалното прегаряне

Неслучайно, през последните малко повече от 3 години, броят на служителите в KBC Global Services нараства стремглаво и вече достига близо 1000. Макар повечето от тях да са назначени в главния им офис във Варна, екипът на компанията в открития в края на 2022 г. технологичен хъб в София също се увеличава, привличайки таланти и от тази част на страната.

В KBC Global Services вярват, че стимулирането и популяризирането на добрите примери е ключово за мотивирането на нашите сънародници от чужбина да се завърнат в страната ни, откривайки желаната и адекватна среда за развитие, съпоставима със стандартите във водещите световни икономики. Затова KBC Global Services ще участва в поредното кариерно събитие, Кариера и живот: Защо в България, което ще се проведе на 11-и февруари (събота) от 11:00 до 15:30 ч. в Комплекс С.И.Л.А в Пловдив, за да представи пред широката публика в града възможностите за работа, които предлага в сферата на информационните технологии, софтуерното инженерство, изкуствения интелект, управлението и анализа на бази данни, разработката на мобилни приложения, кибер сигурността, управлението на риска, бекофис финансови операции и други.

От основаването си през 2019 г., българският клон на KBC Global Services – компания, която се явява движеща сила за глобалния банково-застрахователен бизнес на KBC Group, се е превърнал в притегателен център за много родни таланти, които решават да се завърнат в България и да продължат тук успешната си кариера, прилагайки знанията и опита, придобити в чужбина. Вече над 100  висококвалифицирани специалисти са избрали KBC Global Services за следващия етап от професионалното си развитие, пристигайки от икономически развити държави на три континента, включително Великобритания, Австрия, Германия, Холандия, Финландия, САЩ, Канада и Австралия. Като ключови причини за избора си, сънародниците ни цитират най-вече:международната интеграция на екипите в KBC Global Services, които се отличават със сплотеността си, независимо от физическото разстояние между офисите на компаниятакорпоративната ценностна система, акцентираща върху успешното представяне на служителите, ангажираността и отговорността на всички към крайния резултат от извършваната дейност и въздействието й върху потребителите и обществото, отчитането на местните особености в начина на работа и атмосферата на сътрудничество и взаимопомощ между колегитесигурността и стабилността на компанията като част от водеща финансова институция в Европа, което способства за дългосрочното планиране и развитие на професионални качества в дадена сферагъвкавостта на работния процес и възможностите за длъжностни ротации за усвояване на нови знания и уменияосезаемият личен принос към разработката на дигитални потребителски ориентирани иновации, които оформят бъдещето на банково-застрахователния секторприносът на компанията в постигането от страна на служителите на оптимален баланс между работа и личен живот за превенция професионалното прегарянеНеслучайно, през последните малко повече от 3 години, броят на служителите в KBC Global Services нараства стремглаво и вече достига близо 1000. Макар повечето от тях да са назначени в главния им офис във Варна, екипът на компанията в открития в края на 2022 г. технологичен хъб в София също се увеличава, привличайки таланти и от тази част на страната.В KBC Global Services вярват, че стимулирането и популяризирането на добрите примери е ключово за мотивирането на нашите сънародници от чужбина да се завърнат в страната ни, откривайки желаната и адекватна среда за развитие, съпоставима със стандартите във водещите световни икономики. Затова KBC Global Services ще участва в поредното кариерно събитие, Кариера и живот: Защо в България, което ще се проведе на 11-и февруари (събота) от 11:00 до 15:30 ч. в Комплекс С.И.Л.А в Пловдив, за да представи пред широката публика в града възможностите за работа, които предлага в сферата на информационните технологии, софтуерното инженерство, изкуствения интелект, управлението и анализа на бази данни, разработката на мобилни приложения, кибер сигурността, управлението на риска, бекофис финансови операции и други.