Новини

< Назад
21.02.2022

Какви са сроковете, за които може да получим болничен

За какъв срок може да получите болничен лист и други детайли по въпросите за временната неработоспособност, отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност.

Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност (болничен), започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето.

Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение.
В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето. Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ви го е издал:

Лекар/зъболекар - може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Зъболекар може да ви издаде болничен лист само за заболявания от неговата компетенция.
Център за спешна помощ – за срок до 3 календарни дни.
Лекарски консултативни комисии (ЛКК) – ако и след 14 дни продължавате да не сте работоспособен, трябва да се обърна към комисия. Тя може да ви разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар( престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар( специализирано
медицинско лечение у дома).

ТЕЛК – извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност, както и когато сте ползвали 12 месеца отпуск (с прекъсване) в две предходни календарни години и в годината на боледуването.

За какъв срок може да получите болничен лист и други детайли по въпросите за временната неработоспособност, отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.Болничният лист се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност.Изключение се допуска само в случаите, когато временната неработоспособност е констатирана в деня, в който лицето е било на работа, независимо от отработените часове, или след изтичане на работното му време. В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност (болничен), започва задължително от следващия календарен ден, независимо че той може да е неработен за лицето.Изключение се допуска и в случаите, когато болничният лист е продължение.В тези случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня, в който лицето е следвало да се яви на работа по предхождащия болничен лист, независимо че той може да е неработен за лицето. Срокът на болничния лист зависи от специалиста, който ви го е издал:Лекар/зъболекар - може да издаде един болничен лист за максимален срок от 14 непрекъснати календарни дни, или няколко болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване в една календарна година. Зъболекар може да ви издаде болничен лист само за заболявания от неговата компетенция.Център за спешна помощ – за срок до 3 календарни дни.Лекарски консултативни комисии (ЛКК) – ако и след 14 дни продължавате да не сте работоспособен, трябва да се обърна към комисия. Тя може да ви разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни и не повече от 30 дни еднократно. ЛКК издава също болничните листове за дневен стационар( престой в лечебно заведение без нощуване) и домашен стационар( специализираномедицинско лечение у дома).ТЕЛК – извършва експертиза на работоспособност след изтичане на 180 дни непрекъснат отпуск поради временна неработоспособност, както и когато сте ползвали 12 месеца отпуск (с прекъсване) в две предходни календарни години и в годината на боледуването.