Новини

< Назад
08.11.2021

Иван Христов пред # БЪДИ ЕВРОПА

В края на октомври се проведе първата от поредици конференции #Бъди Европа.

Младежкият форум се организира от Икономическият и социален съвет на Република България, в сътрудничество с Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия.

Основната цел е да се обсъдят предизвикателствата на сегашните ученици и студенти, на младежите, които поставят начало на кариерата си. Това ще бъде постигнато чрез множество свързани с Конференцията събития и дебати, организирани на европейско и национално ниво.

Сред основните модератори и участници бяха, европейският комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейската комисията – Мария Габриел, председателят на ИСС – Зорница Русева и г-н Васил Велев, в качеството му на председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България.

Bulgaria wants you бе представена от Иван Христов, който призова новото поколение активно да мисли и действа за своето бъдеще: „Най-важната ни цел е да изкараме „“младите хора“ от пасивната позиция на аморфна маса, имаща нужда от помощ. Ние, трябва да им вменим, да осъзнаят, че силата е в тях, че те са активният мотор на промяната. Трябва да не спират да търсят начини да са полезни на себе си и околните, защото само така ще получат удовлетворение и смислен живот.“