Новини

< Назад
17.03.2022

Достъп до работни места в България за граждани на Украйна

Какви са условията за достъп до пазара на труда в Българя за гражданите на Украйна - отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда.

Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа по следните облекчени процедури:

Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца.

Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук / https://www.az.government.bg/.../zaetost-na-lica-ot.../.

Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.

Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук: https://www.az.government.bg/.../sezonna-zaetost-do-90-dni/.

Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.

Допълнителна информация може да намерите тук: https://www.az.government.bg/.../4ujdenci-po-chl29-bejanci/ .

Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.

Какви са условията за достъп до пазара на труда в Българя за гражданите на Украйна - отговаря Тодор Капитанов - създателят на Mywork.bg - автоматизирана безплатна платформа за трудовоправни консултации и съвети в помощ на всички работещи граждани в България.Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда.Гражданите на Украйна могат да получат достъп до българския пазар на труда с цел работа по следните облекчени процедури:Заетостта на хора, които притежават необходимите документи, удостоверяващи български произход, се регламентира с регистрация в Агенцията по заетостта. Те трябва да имат и трудов договор с местен работодател за период от минимум 6 месеца.Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук / https://www.az.government.bg/.../zaetost-na-lica-ot.../. Украинските граждани имат право на сезонна работа до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството в България без прекъсване в рамките на 12 месеца. За целта е необходима регистрация в Агенция по заетостта въз основа на подадена от работодателя декларация.Допълнителна информация за процедурата може да намерите тук: https://www.az.government.bg/.../sezonna-zaetost-do-90-dni/.Украинските граждани, които са подали молба за международна закрила и производството не е приключило до три месеца от подаването на молбата поради независещи от тях причини, имат право да работят в България без разрешение за работа до приключването на процедурата. Декларирането на заетостта на украинци, ползващи се с права по Закона за убежището и бежанците се извършва от местния работодател, който ги е наел с трудов договор.Допълнителна информация може да намерите тук: https://www.az.government.bg/.../4ujdenci-po-chl29-bejanci/ .Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в България имат право да работят у нас без разрешение за достъп до пазара на труда. Хората, които имат статут на бежанец или хуманитарен статут, могат да се регистрират като търсещи работа в дирекция „Бюро по труда” по постоянен или настоящ адрес на пребиваване.