Новини

< Назад
16.05.2022

Дълъг и здравословен живот? Test My Stress може да е отговорът

Какво представлява Test My Stress?

Test My Stress е иновация не само за местния, но и за световния пазар. Тя включва комплексен скрининг с точни резултати, обработени чрез специално създаден за целта алгоритъм.

 Каква е целта на Test My Stress?

Test My Stress дава възможност за превенция на стреса по отношение на физическото и психологическо благополучие чрез комплексно наблюдение на физиологични маркери за превенция на заболявания, свързани със стреса, осигурявайки дълъг и здравословен живот.

Защо е необходим мониторинг на стреса?

Съвременните политически концепции са ориентирани към удължен активен трудов живот на населението и отложено пенсиониране. Предизвикателствата на съвременните условия на труд, ангажиращи свръхнатоварена информационна среда и високите провокиращи стрес изисквания, могат да окажат пагубно влияние върху служителите. Стареенето е придружено и от прогресивно влошаване на когнитивното функциониране.  Необходимо е да се разработят стратегии и подходи за подобряване на здравословното състояние и психологическото благополучие на прогресивно увеличаващите се по-възрастни служители. Понастоящем няма надеждни решения за адресиране на мониторинга на стреса за ранно откриване на ефектите от него.

Какво включва Test My Stress?

Test My Stress измерва:

  • персонализираното усещане за качество на живот,
  • ефектите на стреса върху паметта и себеоценката,
  • физиологични маркери – хормони на стреса,
  • имунологичния отговор
  • активността на автономната нервна система.

Анализът по веригата мозък-сърце-хормони дава пълна информация за реакцията на тялото и механизмите на въздействие на стреса.

Кой стои зад Test My Stress?

Test My Stress е изцяло българско изобретение, подкрепено и финансирано от EEA Grants and Norway Grants в сътрудничество със София Тех Парк – лаборатория Изкуствен интелект и CAD системи и супер компютъра Discoverer. В проектния екип са включени професионалисти с дългогодишен опит и високи международни академични постижения. Силвия Куманова е инициатор на идеята. След 20 години опит на бизнес позиции в големи международни компании, тя се сблъсква в първо лице със синдрома на професионалното прегаряне. По пътя към намиране на решение, осъзнава необходимостта от превенция на стреса и значението на въвеждането на обективни критерии за измерването му, което би възпрепятствало отключването на хронични заболявания. Силвия основава SOMENSO – първата в България компания, чиято дейност е ориентирана към управление на стреса.

Каква е мисията на Test My Stress?

Предназначението на проекта е да превърне фундаменталната наука за стреса в приложна и откритията да послужат за подобряване на качеството на живот.

Какво още е необходимо, за да бъде създаден Test My Stress?

Във връзка с разработването на скрининг методологията, създателите канят 100 човека, които доброволно да се подложат на изследване с цел по-доброто разбиране на комплексното физиологично и психологично проявление на стреса. До 3 месеца след извършване на тестовете доброволците ще получат детайлна информация за личното си ниво на стрес, физиологичния отговор на тяхното тяло, както и съвети от професионалисти.

За повече информация и връзка с екипа: https://www.somenso.com/test-my-stress/