Новини

< Назад
15.03.2023

Чужденците вече могат да кандидатстват за българска Стартъп виза

Чуждестранни предприемачи от трети страни вече могат да кандидатстват за издаване на българска Стартъп виза. След като в началото на този месец Министерският съвет одобри специална наредба за това, сега тя бе публикувана в Държавен вестник. Насърчителната мярка е насочена към високотехнологични и иновативни компании.

Стартъп визи за високотехнологични и иновативни проекти ще се издават от Министерството на иновациите и растежа. Те бяха вкарани в Закона за българското гражданство като част от задължителните реформи, които България трябва да направи, за да получи средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Визата ще даде възможност на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Издаването на такава обаче няма да е достатъчно за гражданин на трета страна (извън ЕС) да получи разрешително за продължително пребиваване. Със сигурност обаче ще го улесни и ускори.

Целта е да се привлекат повече чуждестранни капитали – финансови, човешки и ноу-хау, така че България да се превърне в притегателен център за фирми, развиващи продукти и услуги с висока добавена стойност. Подобни законодателни процедури отдавна вече има в страни като Нидерландия, Франция, Естония, Финландия, Дания, Великобритания, Ирландия и др.

Научи повече тук: https://www.economic.bg/bg/a/view/chujdencite-veche-mogat-da-kandidatstvat-za-bylgarska-startyp-viza

Чуждестранни предприемачи от трети страни вече могат да кандидатстват за издаване на българска Стартъп виза. След като в началото на този месец Министерският съвет одобри специална наредба за това, сега тя бе публикувана в Държавен вестник. Насърчителната мярка е насочена към високотехнологични и иновативни компании.Стартъп визи за високотехнологични и иновативни проекти ще се издават от Министерството на иновациите и растежа. Те бяха вкарани в Закона за българското гражданство като част от задължителните реформи, които България трябва да направи, за да получи средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.Визата ще даде възможност на чужди граждани да стартират иновативни бизнеси, използващи високи технологии и развиващи научно-изследователска и развойна дейност. Издаването на такава обаче няма да е достатъчно за гражданин на трета страна (извън ЕС) да получи разрешително за продължително пребиваване. Със сигурност обаче ще го улесни и ускори.Целта е да се привлекат повече чуждестранни капитали – финансови, човешки и ноу-хау, така че България да се превърне в притегателен център за фирми, развиващи продукти и услуги с висока добавена стойност. Подобни законодателни процедури отдавна вече има в страни като Нидерландия, Франция, Естония, Финландия, Дания, Великобритания, Ирландия и др.Научи повече тук: https://www.economic.bg/bg/a/view/chujdencite-veche-mogat-da-kandidatstvat-za-bylgarska-startyp-viza