Новини

< Назад
14.03.2023

Българският износ започва годината с над 20% ръст

Българските предприятия започват годината с над 20% годишен ръст на износа си, извършван в сянката на все още висока инфлация. Продадената навън продукция (в ЕС и трети страни) през януари достига 7.7 млрд. лв., показват данните на Националния статистически институт.

Експортът през първия месец на новата година расте и спрямо декември, който бе най-слабия за иначе рекордната 2022 г. Номинално обемът на износа през януари е малко под средномесечния за изминалата година.

Стойностният обем на изнесените стоки от България за чужбина растат с 22.8% спрямо януари 2022 г. Ръстът е по-съществен към страните извън Европейския съюз, за които обаче изнасяме само една трета от общия обем на експортираните стоки.

Изменение на износа на годишна база, %

Средно на ден през първия месец на годината България е изнасяла стоки за 248 млн. лв.

Добрите резултати идват не толкова от обемите, колкото от високите цени – към третото тримесечие средно експортните цени са с около 30% по-високи спрямо нивото от предходната година, показва индекс на НСИ.

Ръст на износа се отчита в няколко сфери. През първия месец на новата година България е експортирала въглища и други минерали, нефт и рафинирани продукти, газ и електроенергия към трети страни за малко под половин милиард лева. Това представлява годишен ръст от около 25%.

Експортът на машини и оборудване отчита ръст от около 100%, т.е. стойностният обем на изнесените стоки в тази сфера се удвоява спрямо предишния януари до 704 млн. лв.

Очакванията са тази година износът да забрави за двуцифрените си ръстове заради очакванията за рецесия в част от Европа, която е основният търговски партньор на България и за която бива изнасяна 2/3 от експортната продукция. Такава е прогнозата и на централната банка на България, която очаква върху свиването на износа да окаже влияние и забраната за продажби на нефтопродукти от руски петрол към страни, различни от Украйна, както и планираните ремонтни дейности във важни за износа предприятия в страната.

Натиск ще дойде и от вече високата база от миналата година и започналото колебание в посока надолу при цените на някои борсови стоки.

Източник: https://www.economic.bg/bg/a/view/produkcija-za-7-7-mlrd-lv-prodadoha-bylgarskite-firmi-v-chujbina-prez-januari 

Българските предприятия започват годината с над 20% годишен ръст на износа си, извършван в сянката на все още висока инфлация. Продадената навън продукция (в ЕС и трети страни) през януари достига 7.7 млрд. лв., показват данните на Националния статистически институт.Експортът през първия месец на новата година расте и спрямо декември, който бе най-слабия за иначе рекордната 2022 г. Номинално обемът на износа през януари е малко под средномесечния за изминалата година.Стойностният обем на изнесените стоки от България за чужбина растат с 22.8% спрямо януари 2022 г. Ръстът е по-съществен към страните извън Европейския съюз, за които обаче изнасяме само една трета от общия обем на експортираните стоки.Изменение на износа на годишна база, %Средно на ден през първия месец на годината България е изнасяла стоки за 248 млн. лв.Добрите резултати идват не толкова от обемите, колкото от високите цени – към третото тримесечие средно експортните цени са с около 30% по-високи спрямо нивото от предходната година, показва индекс на НСИ.Ръст на износа се отчита в няколко сфери. През първия месец на новата година България е експортирала въглища и други минерали, нефт и рафинирани продукти, газ и електроенергия към трети страни за малко под половин милиард лева. Това представлява годишен ръст от около 25%.Експортът на машини и оборудване отчита ръст от около 100%, т.е. стойностният обем на изнесените стоки в тази сфера се удвоява спрямо предишния януари до 704 млн. лв.Очакванията са тази година износът да забрави за двуцифрените си ръстове заради очакванията за рецесия в част от Европа, която е основният търговски партньор на България и за която бива изнасяна 2/3 от експортната продукция. Такава е прогнозата и на централната банка на България, която очаква върху свиването на износа да окаже влияние и забраната за продажби на нефтопродукти от руски петрол към страни, различни от Украйна, както и планираните ремонтни дейности във важни за износа предприятия в страната.Натиск ще дойде и от вече високата база от миналата година и започналото колебание в посока надолу при цените на някои борсови стоки.Източник: https://www.economic.bg/bg/a/view/produkcija-za-7-7-mlrd-lv-prodadoha-bylgarskite-firmi-v-chujbina-prez-januari