Bulgaria wants you logo
Работа в България?
https://jupiterholding.bg/

Юпитер 05 ООД

Фирма „Юпитер 05“ ООД е основана през 1990 година в гр. Пловдив. Към настоящия момент дружеството е със седалище и адрес на управление България, гр. Пловдив, Околовръстен път, кв. Коматево, имот 15006. 
Дружеството притежава модерен Завод за изработка на метални конструкции с обща площ на производствената база 42 700 кв.м. и разгърната застроена площ 7943 кв.м. Благодарение на 30-годишния си опит фирмата е утвърдила своите лидерски позиции и непрекъснато се стреми към развитие и иновации в бранша.

Основната дейност на „Юпитер 05“ ООД е производство, доставка и монтаж на: 

- ограничителни системи за пътища

- елементи за пасивна пътна безопасност

- шумозаглушителни стени

- метални парапети и метални конструкции

- горещо поцинковани стълбове за електропреносната мрежа

- горещо поцинковани стълбове за контактна мрежа на ЖП инфраструктура

„Юпитер 05“ ООД е първата българска фирма – производител на пътни ограничителни системи, чиито продукти са тествани и сертифицирани съгласно БДС-EN 1317 в България. Предлаганите от нея ограничителни системи имат успешно преминати краш тестове БДС-EN 1317-2 и притежават СЕ маркировка.

Дейността на „Юпитер 05“ ООД е изключително отговорна и е пряко свързана с приоритетната за страната област – превенция на произшествията по пътищата и осигуряване на високо ниво на пасивна пътна безопасност.

В „Юпитер 05“ ООД и монтажните звена са заети над 120 служители, висококвалифицирани инженери, конструктори, проектанти и технически ръководители. В производственото развитие намират място енергични хора, с желание за повишаване на своята професионална квалификация – оператори на формоващи и отрезни машини, заварчици и механици. 
Професионализмът и продуктивността на служителите е един от важните фактори за успеха на всяка компания. Ръководството на „Юпитер 05“ ООД цени своите кадри, като се стреми непрекъснато да разкрива техния потенциал, насърчавайки ги към професионално и личностно развитие. Осигуряваме сигурна и модерна работна среда, сплотен екип и неограничени възможности. Удовлетвореността на служителите ни е важна за нас, затова се стремим да ги мотивираме и поощряваме, като им осигурим допълнителни социални придобивки, както и най-добрите перспективи за успешно професионално развитие.

2020-11-09 17:12:05 / Пловдив

ЮРИСКОНСУЛТ

Описание на длъжността

За обявената позиция се търси деен, енергичен и мотивиран човек, със завършено висше образование по специалност „ПРАВО“ и с професионален опит по специалността минимум 1 /една/ година, с желание за работа в динамична среда, с много добри познания в областта на гражданското /частното/ и административното право, със способност за вземане на бързи и адекватни решения при възникнали правни казуси.

Дейности и отговорности:

 • Подпомага цялостната дейност на юрисконсулта на дружеството
 • Изготвя и предлага за съгласуване правни документи, договори, пълномощни, декларации, заповеди, жалби, заявления, протоколи, официална Кореспонденция на дружеството и др., включително документи за участие в обществени поръчки и търгове
 • Изготвя правни становища по различни юридически казуси във връзка с дейността на дружеството
 • Следи промените в законодателството на Република България
  извършва администриране /организиране и поддържане/ на фирмени дела, сключени договори, вещни права на дружеството, участия в обществени поръчки и търгове и други подобни регистри.
 • Съдейства при извършване на справки и получаване на документи от държавни, общински органи, нотариуси и администрации
 • Води документооборота на юридическия отдел
 • Следи клиентските задължения към фирмата и предприема правни действия по събиране на дружествените вземания
 • Осъществява контрол на изпълнението на поетите ангажименти по сключените договори с дружеството

Ние предлагаме:

 • Работа на пълно работно време по трудов договор и стаж по специалността
 • Добри условия на работа и възможност за професионално развитие
 • Работа в млад и амбициозен екип

Изисквания за длъжността

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше образование по специалност: „право“
 • Професионален опит по специалността минимум 1 /една/ година
 • Много добри познания в областта на гражданското право /като отрасъл на частното право/ и административното право
 • Способност за вземане на бързи и адекватни решения при възникнали правни казуси
 • Отлични умения за грамотно оформяне на правни документи, фирмена документация и кореспонденция
 • Владее на добро ниво функциите на Microsoft Office
 • Отговорен и съобразителен, с умение самостоятелно да довежда до край и в срок разнородни правни казуси, административни задачи и дейности
 • Познания в областта на обществените поръчки - предимство
 • Динамичен, енергичен, позитивен, лоялен, с желание за работа в екип и за екип
 • Владеене на английски език - предимство
 • Притежава шофьорска книжка /активен шофьор/ - предимство

Начин на кандидатстване:

Изпращане на aвтобиография и кратко мотивационно писмо. В случай че проявявате дългосрочен интерес към обявената позиция, моля изрично да посочите в мотивационното писмо желанието си биографията Ви да бъде съхранена за период от 3 месеца, в който при необходимост могат да бъдат поканени на интервю.
Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на първо интервю в периода от 09.12.2020г. до 16.12.2020г. Успешно представилите се кандидати на първото интервю ще бъдат поканени на второ интервю в допълнително съгласувани с тях ден и час.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Ваучери за храна
Възможност за служебен транспорт в рамките на град Пловдив
Служебен телефон

Топ компании

Още компании