Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

CTeam

София

Вътрешен одитор

Описание на длъжността

CTeam е компания за подбор на персонал, част от група компании, предлагащи широка гама от услуги в областта управление на човешкия капитал, комбинираща най-добрите международни практики и познаване на местния пазар.

За наш клиент, холдингова компания, търсим да назначим отговорен и мотивиран професионалист на позиция: ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

Задължения:
• Планира, управлява, координира и контролира дейността на вътрешния одит;
• Извършва безпристрастна и професионална оценка на състоянието на дейността на дружеството, наблюдава и анализира управлението и финансовите отчети на компанията;
• Отговаря за спазването на приложимите закони и подзаконови нормативни актове при извършване на дейността;
• Преценяване законосъобразността и спазването на принципите за ефективност, ефикасност и икономическа целесъобразност при осъществяването на дейностите в Холдинга и дружествата от групата;
• Извършва проверки на финансовата информация и активи и осигурява опазването на активите;
• Гарантира законосъобразността на дейността, съблюдавайки програмите, плановете, вътрешните правила и процедури;
• Предоставя текуща информация и докладва пред СД и Изпълнителните директори относно констатирани закононарушения и други нередности, отправя препоръки за отстраняването им;
• Определя целите, обхвата, честотата, одитните техники и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки одитен ангажимент.

Изисквания за длъжността

• Релевантен трудов опит – минимум 3 години;
• Висше Икономическо образование и добро владеене на английски език;
• Много добро познаване на нормативните актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол;
• Опит в работата със специализиран финансово-счетоводен софтуер;
• Задълбочено познаване на конкурентната среда и пазара.

Компанията предлага:
• Отлична работна среда;
• Работа в динамична и бързо развиваща се компания;
• Мотивиращи условия на труд.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании