Bulgaria wants you logo
Работа в България?

Cargill

Ние от Cargill предоставяме хранителни, земеделски, финансови и индустриални продукти и услуги. Заедно с фермерите, клиентите, правителствата и общностите помагаме на хората да просперират, като влагаме познанията, получени от над 150-годишния ни опит. Имаме 160 000 служители в 70 страни по света.

Бизнесът на Каргил в България е в сферата на:
• Центровете за споделени бизнес услуги;
• Търговия на зърно и маслодайни култури;
• Морски транспорт.

Cargill оперира в България от 2006 г. и има над 1250 служители в три структури. Първата ни структура в България – Cargill’s agricultural supply chain (CASC), бе създадена през 2006 г. в София и оперира в областта на търговията със зърно и маслодайни култури. През 2013 г. отворихме втори офис в гр. Варна, където екипът ни, занимаващ се океански транспорт (Ocean Transportation – OT), осъществява глобалната търговия на Cargill посредством координация на морски плавателни съдове.

През 2014 г. създадохме Центъра за споделени бизнес услуги в София (Cargill Business Services Sofia – CBS Sofia). В него централизирано се обслужват бизнесите на Cargill в Европа, Средния изток и Африка, като им се предоставят услуги с добавена стойност в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, както и управлението на човешки ресурси. В центъра в София има над 1100 професионалисти, които управляват важни за компанията процеси и предлагат широко портфолио от висококачествени услуги с добавена стойност и силен фокус върху ефективност и отлично качество.

Корпоративна социална отговорност:
В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като следваме нашата цел да сме глобален лидер в изхранването на хората. Стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да редуцираме въздействието ни върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. Съветът на Cargill Cares в България, който е отговорен за дейностите по корпоративната социална отговорност на Cargill, активно се фокусира в подкрепата на проекти там, където компанията оперира. Cargill България инвестира от времето на своите служители, от професионалната си експертиза и прави финансови дарения, за да насърчава и поощрява изхранването и поддържането на безопасност на храните, да стимулира грижата за околната среда и да развива образованието.

2021-01-19 18:10:58 / София

Supplier Records Specialist – Maternity cover

Описание на длъжността

The Supplier Records Specialist is responsible to support the accounts payable function. It covers a variety of invoice to pay supporting functions such as verification of master data changes ensuring that payments are meeting the requirements of the global payment control policy, analyzing data, active participation in team meetings and trainings, and other actions that does not require supporting systems access. In this role, the communication with business units and suppliers is via dedicated email, incident logging system, or telephone.

KEY ACCOUNTABILITIES
• Submit requests to update supplier finance and accounting records such as bank account information.
• Verify data changes, via phone or e-mail, in line with payment control standards policy. 
• Support suppliers with payment information.
• Contact suppliers with regards to legal acceptance and compliance to procure to pay requirements.
• Analyze aging of supplier account credits and various invoice and payment status report.
• Participate in control framework activities, value preservation, finance job family trainings and special projects to drive efficiency.
• You will work under general supervision and independently solve moderately complex clerical, administrative, technical or customer support issues while referring more complex problems to a higher-level staff. 
• Other duties as assigned

Company benefits:
• Attractive salary
• Performance-based bonuses
• Health and dental full package insurance
• Language courses
• Life and Accident insurance
• Additional paid study leave
• Various shop and bank services discounts
Career development:
• International and dynamic environment
• Technical and soft skills trainings
• Outstanding career path opportunities
• Professional growth in a global company
Work-life balance:
• Award-winning creative office environment
• Various social initiatives
• Comfortable relax and massage zones
• Memorable Team Buildings and Events

Изисквания за длъжността

MINIMUM QUALIFICATIONS
• High school diploma, secondary education level or equivalent 
• Minimum of two years of related work experience
• Other minimum qualifications may apply

PREFERRED QUALIFICATIONS:
• Excellent English language
• Good customer service skills, with attention to detail.
• Highly motivated and able to work on own initiative with a strong understanding of internal control.
• Problem solving skills with the ability to identify and resolve problems timely and effectively.
• Ability to adapt to change and learn quickly.
• Good organizational and time-management skills.
• Strong analytical and communication skills.
• Strong PC skills, including MS Office.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Multisport card
Home office opportunity

Топ компании

Още компании