Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2020-12-07 21:23:13 / Пловдив

Строителен инженер, управление на базата

Описание на длъжността

Основни задачи:
• Подготвя и съгласува заданието за проектиране за ново строителство, преустройство или ремонт на строителни обекти.
• Координира, контролира и приема изпълнението на проектната документация.
• Организира, възлага и отчита изпълнението на строителни дейности за ново строителство, преустройство или ремонт на строителни обекти.
• Контролира на място за качественото и навременно изпълнение на договорните условия.
• Комуникира с всички страни в строителния процес.
• Разработва проектно-сметни документации за ново строителство, преустройство или ремонт на строителни обекти.
• Надгражда създадените вътрешнофирмени стандарти чрез прилагане на иновативни технологии и процеси в строителството.
• Допринася за функционирането на внедрената система за поддръжка на сградния фонд.

Изисквания за длъжността

Вашият профил:
• Висше образование в областта на строителството.
• Минимум 3 години опит в сферата строителство и ремонт на строителни обекти.
• Oпит в проектирането и изграждането на административни сгради и реконструкции на обекти.
• Отлично познаване на законодателната материя в областта на строителството.
• Добри познания на строителните технологии и тенденции.
• Умения за комуникация, координация и контрол на процесите на строителния обект с всички участници ангажирани в него.
• Умение за окомплектоване на досие на строителен обект, съгласно действащото законодателство.
• Компютърни умения - MS Office /Word, Excel/, CAD продукт.
• Шофьорска книжка, кат. В, активен шофьор.
• Внимание към детайлите, комуникативност, нагласа и умения за екипна работа.

Ние ви предлагаме:
• Дългосрочна реализация в стабилна международна компания
• Възможност за усъвършенстване в екип от опитни експерти
• Отлична работна атмосфера и условия на труд
• Атрактивен социален пакет

Срок за кандидатстване: 04.01.2021
Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл, като посочите референтния номер CV/Eng/E5 на обявата, по която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Допълнително здравно осигуряване
Допълнително пенсионно осигуряване
Застраховка живот и временна загуба на работоспособност
Работа от вкъщи
Гъвкаво работно време
Безплатни обучения/курсове
Ваучери за храна
Допълнителни дни отпуск за майки на деца до 18-годишна възраст
Допълнителни дни годишен отпуск за стаж в компанията
Карта за спорт
Програма за здравословен начин на живот
Участия в спортни събития
Допълнителни средства за лятна почивка
Финансова подкрепа при раждане на дете
Допълнителни средства за Великден и Коледа
Допълнителни средства за работно облекло
База за отдих и почивка на преференциални цени

Топ компании

Още компании