Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

Kaufland Bulgaria

Валидна до: 30-06-2021 г. / София

Старши специалист Подбор

Описание на длъжността

Твоите задачи:
- подсигуряване на коректното и своевременно обработване на постъпилите кандидатури, както и активен head-hunting
- консултиране и подпомагане на ръководителите в целия процес на Подбор (изготвяне на профил на кандидат, приселекция, провеждане на интервюта и др.)
- идентифициране на специфичните канали за привличане на таланти, спрямо таргетираната група кандидати
- сътрудничество при разработването и изпълнението на цялостна стратегия по Подбор съвместно с Ръководител Подбор
- организиране и провеждане на кариерни форуми и събития и др.

Изисквания за длъжността

Твоят профил:
- подходящо висше образование 
- много добро владеене на немски език и/ или английски език писмено и говоримо 
- минимум 2 години професионален опит на подобна позиция 
- много добри компютърни умения (MS office, опит в работата със специализирани системи за подбор и др.) 
- отлични организационни и комуникативни умения 

Нашето предложение:
- Атрактивно трудово възнаграждение, постоянен трудов договор с 3-месечен изпитателен срок и 21 дни платен годишен отпуск
- Индивидуални възможности за развитие чрез осигурена широка гама от допълнителни курсове и обучения
- Стандартно работно време и коректност на отчитането му до минута

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Трудов договор с условия и срок
Допълнително здравно осигуряване
Ваучери за храна на стойност 60лв.
Допълнително здравно застраховане
Спортна карта
Подаръчни пакети за Коледа, раждане на дете и ученик в семейството
Възможност за до 3 месеца неплатен "творчески" отпуск след навършване на 5 години в компанията

Топ компании

Още компании