Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Валидна до: 25-04-2021 г. / Пловдив

Стажант Правни и корпоративни въпроси

Описание на длъжността

Лятната стажантска програма на EVN България “Младежи с бъдеще” е част от философията на нашата компания за професионално развитие на бъдещи специалисти. Чрез нея тук ще имате възможност да усвоите ценни знания, придобиете практически умения и полезен опит в международен концерн.

• Запознаване с нормативната уредба, регулираща дейността на дружествата от групата EVN България
• Участие в дейността по събиране на просрочени задължения по реда на заповедното производство
• Подпомагане процеса по образуване на изпълнителни дела и осъществяване на изпълнително производство
• Сътрудничество при изпълнение на задачи, свързани с общия исков процес
• Запознаване с документите, свързани с търговската регистрация на дружествата и с методиката на менажиране на договорите в рамките на групата

Изисквания за длъжността

• Студент в III или по-горен курс в специалност Право
• Компютърна грамотност и умение за работа с MS Office пакет
• Познаване на правно-информационни системи
• Английски език на добро ниво е предимство
• Умения за комуникация и нагласа за работа в екип

В EVN ще отговорим на ентусиазма ти с:
• Развитие на уменията ти чрез реални задачи и проекти
• Дух на сътрудничество и подкрепа в екипи от изградени професионалисти

А когато лятото свърши... може да получиш предложение за дългосрочен ангажимент в EVN, за да продължиш своето развитие!

Продължителност на стажа: юли, август и септември
Срок за кандидатстване: 25.04.2021 г.
Начин за кандидатстване: изпрати ни автобиография и мотивационно писмо, в което описваш своите интереси, постижения и планове за развитие, като посочиш референтния номер CL/Int1/2021 на обявата, по която кандидатстваш.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Трудов договор и осигуровки
Онбординг и въвеждане в организацията
Индивидуален ментор за срока на стажа

Топ компании

Още компании