Bulgaria wants you logo
Работа в България?

EVN България

Ние от EVN България сме част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Отличаваме се с постоянния си стремеж към качество, модернизация и достигане на световно утвърдени стандарти както в енергетиката, така и в сферата на устойчивото развитие. На територията на България развиваме дейност в областите разпре­деление и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пло­вдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници.

В EVN прилагаме стил и стандарти на работа, характерни за големите европейски компании, основани на професионализъм и коректност. Предоставяме среда за придобиване на ценен опит и насърчаваме сътрудниците да развиват потенциала си чрез богат набор от вътрешни и външни обучения. В компанията живее дух на колегиалност и сътрудничество, защото ние сме свързани помежду си – специалисти от различни области с поглед в една и съща посока.

Развиваме социална отговорност в областите образование и екология и даваме възможност на сътрудниците да взимат участие в различни каузи и в работно време.

Независимо от позицията и работното ви място в EVN ще откриете:

- възможност за професионална реализация в стабилна международна компания;
- разнообразни задачи и обучения за вашето професионално развитие;
- грижа за вашата безопасност с най-висок клас оборудване за работа;
- коректно и точно заплащане за повече сигурност за вас и семействата ви;
- гъвкаво работно време за спокойствие и презареждане;
- сплотени екипи, дух на сътрудничество и подкрепа;
- динамична работа, свързана с предизвикателствата на енергийния пазар.

2021-02-09 09:41:49 / Пловдив

Стажант – Електромобилност

Описание на длъжността

• Подпомагане дейността на отдела в направление електромобилност.
• Участие в подготовка и подаване на:
- документи за издаване на разрешения и комуникация с институции
- технически изисквания и провеждане на процедури за закупуване на зарядни станции
• Съдействие по дейности свързани с:
- планиране и провеждане на срещи и проследяване на резултати
- сканиране, копиране и окомплектоване на документи
• Изготвяне на обходен чеклист за проверка функционирането и външния вид на действащите зарядните станции на EVN в гр. Пловдив.
• Подпомагане в изготвянето на анализ на актуалната правна рамка за изграждане на зарядна инфраструктура -  според националната и местната администрация.
• Подпомагане в проучването на възможности за финансиране по европейски програми.

Изисквания за длъжността

• Студент в трети курс или завършващ висше образование с инженерна (специалност Електротехника) или икономическа насоченост.
• Владеене на английски език на работно ниво.
• Познаване на продуктите от MS Office (Word, Excel, Outlook)
• Умение за самоорганизация, логическо мислене и внимание към детайлите.
• Желание за придобиване на нови знания.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за придобиване на професионален опит в международна компания с утвърдени стандарти на работа.
• Работа по интересни и иновативни проекти в екип от опитни експерти.
• Отлична работна атмосфера и мотивиращо възнаграждение.

Срок за кандидатстване:  20.02.2021 г.
Начин за кандидатстване: изпратете ни подробна автобиография и мотивационно писмо на имейл, като посочите Ref. № CY/EMB/E1 на обявата, по която кандидатствате.
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора.
Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата. Можете да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на дружествата от групата на EVN България за кандидати за работа на следния линк: https://www.evn.bg/SpecialPages/Default/GDPR-PrivacyDeclaration.aspx

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании