Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
Офис Ямбол Ул. Ягода 6 hr@videnov.bg Офис София Бул, България 81В, ет 6

Videnov Group

Валидна до: 24-12-2021 г. / Ямбол

Специалист ТРЗ

Описание на длъжността

 • Администрира процеса по управление на възнагражденията на служителите за направленията за които отговаря;
 • Извършва текуща обработка на данни, свързани с изчисляване на работна заплата, въвеждане на отсъствия и болнични, изготвяне на ведомости и рекапитулации за заплати;
 • Поддържа контакт със служителите на компанията и предоставяне на допълнителна информация при необходимост;
 • Проверка на изготвени графици за работното време и присъствени форми за месеца;
 • Съдейства на ръководителите на структурни звена при подготовка на графици за работа;
 • Подреждане и архивиране на документите;

Изисквания за длъжността

 • Опит по специалността ще се счита за предимство;
 • Предишен опит със сумирано отчитане на работното време/работа с графици и присъствени форми е силно предимство;
 • Отлично познаване и боравене с действащото трудово и осигурително законодателство;
 • Много добра компютърна грамотност и опит в работата с Excel, ERP и ТРЗ софтуер;
 • Отлични организационни умения и способност за работа в екип;
 • Прецизност, отговорност, желание за усвояване на нови знания
 • Умения за спазване на срокове;

Предимства:

 • Отлично възнаграждение;
 • Работа с екип в динамично развиваща се среда;
 • Коректно и редовно изплащане на възнаграждението;
 • Трудов договор и осигуровки на реалната заплата;
 • Множество възможности за развитие в успешна и утвърдена компания;
 • Подкрепяща и позитивна работна среда;
 • Вътрешнофирмени обучения;

Топ компании

Още компании