Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?
пл. Света Неделя 7, София Център за контакт с клиенти: 0700 1 84 84

UniCredit Bulbank

Валидна до: 03-08-2022 г. / Хасково

Специалист оперативна дейност, гр. Хасково

Описание на длъжността

Всеки от нас търси най-доброто място за работа. Място, където идеите наистина имат значение. В УниКредит инвестираме в таланта. Осигуряваме приятелска и подкрепяща работна среда, в която личните ценности са важни и могат да предизвикат промяна. Ценим баланса „работа – личен живот“. Тук всеки колега е личност и получава подкрепа да постига с ентусиазъм целите си, както в работата, така и извън нея. Сега можеш да си част от бъдещето, което да изградим заедно - в една международна група, където разнообразието е ценност. Имаш шанс да реализираш мечтите си, да оставиш следа. Да правиш важните неща.

Изисквания за длъжността

Основни задачи и отговорности
 • Извършва финансови и не-финансови транзакции и оперативно обслужване на корпоративни клиенти;
 • Подпомага търговската работа на портфейлните мениджъри, изготвя отчети и справки, свързани с търговската дейност на корпоративния филиал;
 • Регистрира нови клиенти в банковата система и осъществява действия, свързани с окомплектоване и поддържане на клиентските досиета;
 • Открива разплащателни и депозитни сметки и ги поддържа, като променя и въвежда данни, закрива или въвежда преференциални условия;
 • Извършва вътрешно-банкови и междубанкови преводи в лева и валута, и други плащания, използвайки банковия софтуер;
 • Осъществява пълно обслужване на банкови карти (активиране, създаване, подновяване, блокиране, закриване);
 • Изготвя банкови референции, сертификати, писма, справки, потвърждения за одит, оформя гаранции;
 • Подготвя договори и анекси, свързани с банкови продукти и услуги.
Изисквания
 • Средно или висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години предишен на подобна позиция;
 • Добро ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Добра компютърна грамотност;
 • Много добри комуникативни умения;
 • Много добри организационни умения и умения за работа в динамична среда.
Информация за кандидатстване
 • Месторабота: България, гр. Хасково;
 • Моля изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо;
 • Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

  Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на Личните Данни. „УниКредит Булбанк“ АД в качеството си на администратор, гарантира пълна защита на конфиденциалността на личните данни.

Топ компании

Още компании