Bulgaria wants you logo
Rotating arrow icon

Този профил е деактивиран.
Желаеш ли да активираш профила си отново?

Ще получиш имейл за активация

Работа в България?

EVN Bulgaria

Валидна до: 17-02-2023 г. / Пловдив

Специалист, обработка на данни - съдебни вземания /по заместване/

Описание на длъжността

 • Aнализ на клиенти, включващ данни за гражданското и имущественото им състояние;
 • Участие в процеса по подготовка на документи за съдебно събиране на просрочени вземания -  заповедно и изпълнително производство;
 • Водене на кореспонденция с клиенти на дружествата в групата на ЕВН и външни институции;
 • Осчетоводяване на постъпили плащания по граждански и изпълнителни дела, по които страна е ЕВН.

Изисквания за длъжността

 • Висше икономическо образование;
 • 1 година професионален опит;
 • Основни икономически познания;
 • Свободно ползване на MS Office и приоритетно Excel.  Работа със специфични софтуерни приложения като Апис, Апис Регистър Плюс и други сходни продукти са предимство;
 • Прецизност, нагласа и умения за работа в екип, много добри комуникативни умения.

Ние ви предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация в стабилна международна компания, в която се ценят уважението, коректността, професионалния подход, отговорността, сътрудничеството и ангажираността;
 • Утвърдени правила и стандарти на работа;
 • Много добри условия на труд и отлична социална политика.

Срок за кандидатстване: 17.02.2023

Начин за кандидатстване: Ако това предложение Ви е заинтригувало, можете да кандидатствате тук: Кандидатстване (evn.bg)

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Информираме Ви, че дружествата от групата на EVN България са администратори на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните и Закона за защита на личните данни. Обработването на Вашите лични данни е с цел подбор на персонал и е на основание на предприемане на стъпки по искане от  субекта на данните (т.е. Вие) преди сключването на договор. Срокът на съхранение е шест месеца след приключване на подбора. Събирането на личните данни е изискване при подбор на персонала и непредоставянето им ще доведе до невъзможност за следващи действия от страна на дружествата.

Топ компании

Още компании