Bulgaria wants you logo
Работа в България?
София, бул.

VIVACOM

VIVACOM ( Виваком ) e първият телеком на българският пазар, вече част от United Group, водещият телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа. Компанията предлага изключително широка гама от телекомуникационни решения за частни и бизнес клиенти - мобилни и фиксирани гласови услуги, високоскоростен оптичен интернет, интерактивна и сателитна телевизия от най-ново поколение.
Социално-отговорна компания
През годините VIVACOM се утвърди и като социално-отговорна компания, инвестираща в развитието на обществото и бъдещите поколения. Подкрепяме редица инициативи и развиваме собствени проекти в сферата на образованието, културата и спорта. Компанията продължава дългосрочната си стратегия на отговорен корпоративен гражданин и работодател. Образованието, дигитализацията на учебния процес и развитието на адекватни за съвременния свят и пазар на труда знания и умения у младите хора остават основен наш фокус.
Развитие и ангажираност на нашите служители
VIVACOM е сред най-големите работодатели в България. Сферата на технологиите е една от най-динамично развиващите се, затова е важен балансът между служители с дългогодишна практика и такива, които са в началото на професионалния си път и носят нови идеи и подходи в работата. Вярването ни, че обучението стои в основа на прогреса, се пренася и върху вътрешните ни политики за мотивиране и задържане на нашите служители. Инвестираме постоянно както в професионалната им квалификация, така и в развитие на личностните им умения. Чрез многобройни придобивки, различни програми за развитие, обучения и инициативи ние успешно доказваме твърдението за стабилен, доказан и предпочитан работодател на пазара на труда. През годините компанията е отличавана не веднъж, а тази година спечелихме и „Employer branding project“ на годишните Employer branding awards 2020 с проекта „Лятна стажантска програма“ на VIVACOM.
Цели и постижения
Успяхме да изградим корпоративна култура, която поставя фокуса върху клиента. През 2020 г. мобилната мрежа на VIVACOM се доказа като най-бързата в Европа 1. През тази година стартирахме и първата клиентска 5G мрежа в България.
VIVACOM е едновременно компания с традиции и носител на новото, социално-отговорен бизнес и важен фактор за развитието на сектора с добрите си практики, специфичен опит и умения. Стратегията на компанията да се трансформира в дигитален телеком от ново поколение доказа своя успех.

Според анализ на Ookla®, основан на данните от Speedtest Intelligence® за първите шест месеца на 2020г. Търговските марки на Ookla се използват с разрешение. Повече информация за мобилната мрежа на VIVACOM на www.vivacom.bg.

2021-01-05 15:00:25 / София

Специалист, Маркетингови проучвания и анализи– гр. София

Описание на длъжността

• Провежда количествени и качествени маркетингови изследвания
• Подготвя въпросници и извадки за провеждане на маркетингови проучвания;
• Анализира резултатите от изследвания на пазара, идентифицира тенденции, изготвя доклади, резюмета, презентации;
• Подпомага процесите по управление, координация и мониторинг на работата на външните изследователски агенции при осъществяването на маркетинговите изследвания.
• Събира и обработва данни от различните източници на информация в компанията и извън нея, с цел навременно изготвяне на периодични отчети, анализи и презентации
• Осигурява, потвърждава и управлява навременна и надеждна информация относно пазара на телекомуникационни услуги
• Идентифицира пазарни тенденции
• Установява, развива и наблюдава различни информационни канали
• Управлява и обогатява информационни бази данни

Изисквания за длъжността

• Висше образование - специалност маркетинг или социология е предимство
• Минимум 2 години опит в организиране, координиране и провеждане на маркетингови изследвания
• Познания на телекомуникационния пазар в България и продуктовото портфолио на компанията са предимство
• Предишен маркетингов опит се счита за предимство
• Отлични компютърни умения (отлични умения за работа с Microsoft Office и SPSS)
• Отлично владеене на английски език
• Аналитични умения и поемане на отговорност
• Комуникативни умения, инициативност и способност за работа в екип

Ние Ви предлагаме:
• Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компания в България
• Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
• Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати

Начин на кандидатстване:
Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография, мотивационно писмо за позицията не по-късно от 02 февруари 2021г.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Топ компании

Още компании