Работа в България?
Национален телефон на клиента 0700 120 10

BILLA България

BILLA е част от REWE Group, водеща компания в сферата на търговията и туризма в Германия и Европа. Основана през далечната 1927 г., компанията осигурява работа на над 360 000 души и управлява 15 700 магазина в 22 европейски страни.
От своята централа във Винер Нойдорф REWE International AG управлява не само австрийския си бизнес с търговските марки BILLA, MERKUR, PENNY, BIPA и ADEG, но също и международния ритейл бизнес на REWE Group (Организационно звено Handel International). Чрез марката BILLA компанията е представена в България, Чехия, Русия, Словакия и Украйна.

BILLA България е първата международна верига супермаркети, която стъпва на българския пазар през 2000 г. Компанията има 131 обекта в 38 града в цялата страна и е лидер по брой магазини у нас. BILLA е сред най-големите работодатели в България с над 4500 служители.
Компанията продължава да развива своята търговска мрежа от супермаркети и да предоставя на клиентите си търсените от тях качествени и свежи продукти.

През годините компанията неведнъж е била отличавана за успешните си политики.

BILLA България вече се е наложила като социално отговорна компания, която подкрепя активно каузи, свързани с устойчивото развитие на обществото, опазването на околната среда и оказването на помощ при бедствени ситуации.

Още от стъпването си на българския пазар компанията се утвърждава като доверен партньор на редица местни производители.

 

2020-07-12 07:48:12 / София

Специалист Личен състав / Труд и работна заплата

Описание на длъжността

Отговорности на позицията:
---------------------------------
• Осигуряване на коректно изплащане на заплатите и администриране на персонала във филиалите на БИЛЛА България ЕООД
• Подготовка на справки по базисни критерии, свързани с управлението на човешките ресурси, необходими при контактите с държавни институции
• Оказване на компетентна помощ при решаване на трудово-правни и ТРЗ казуси
• Администриране на персонала и изчисляване на трудовите възнаграждения; поддържане на трудовите досиета в изряден вид
• Трудово право - компетентно подпомагане на служителите от филиалите и Централен офис във връзка с възникнали трудово-правни, осигурителни и административни казуси и въпроси
• Периодично проследяване промените в трудовото и осигурително законодателство с цел информиране и консултиране на служителите
• Своевременно изготвяне на доклади и справки (периодични и при поискване), във връзка с планирането и контрола на персоналните разходи
• Навременна подготовка на документация при проверки от страна на държавни институции (ИТ, НАП и др.)
• Попълване и поддържане на база данни с информация за служителите на БИЛЛА

Изисквания за длъжността

Изисквания към кандидатите:
-----------------------------------
• Завършено висше образование (УРЧР, Счетоводство и контрол, Икономика и др.)
• Професионален опит в областите: администриране на трудовите правоотношения и изчисляване на работните заплатати - минимум 2 години
• Много добри умения за работа със специализиран софтуер и (MS Office)
• Добро ниво на владеене на английски и/или немски език
• Висока мотивация, способност за поемане на натоварване и лична ангажираност
• Логическо мислене и аналитичност, прецизност и точност
• Организационни способности, комуникативност и умения за работа в екип

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:
---------------------------------

  • Възможност за дългосрочна професионална реализация
  • Адекватно оценяване на личния принос
  • Коректност и надеждност в трудовите отношения
  • Динамична и съвременна работна среда

Възможни услуги към потребителите /предимствата към всяка обява/:

Топ компании

Още компании